Rundens spill 2015-09-22a - Den sterkeste forsvarsmeldingen!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

 • S (6 hfp): Pass
 • V (6 hfp): Pass
 • N (15 hfp): 1 Kl
 • Ø (21 hfp): 2 Kl!
 • S: 1 NT
 • V: 2 Ru
 • N: 2 Sp
 • Ø: 3 Sp
 • S: Pass
 • V: Pass?
 • N: Pass

Overmelding i motpartens åpningsfarge er en sterk kravmelding som også viser kontroll i åpningsfargen. En sjelden, men effektiv melding. Ø kan doble N sin 2 Sp, men med utsikter til utgang er ikke 3 doblede beter utenfor sonen nok. Dessuten kan S redde seg ut med å gjenta Kl. Ø vet at N sin Sp er på fire kort og bør greie 3 trekk med en så god hånd. Trumfbehandlingen er i det minste avklart! Vest bør vurdere å melde utgang, men bør i så fall ha minst to innkomster.

Syd

5

J 9 7 6 3

T 8 5 4 3

Q 6

Ola's analyse:

Utspill:

Kl D. Etter makkers melding er dette en tre-trinns rakett: Presser eventuelt ut spillerførers honnør, avblokkerer fargen og legger opp til et mulig stjelestikk.

Spilleføring:

Vinnere:

Ø har fem Sp-stikk og to E - tilsammen syv stikk. En Kl-stjeling og en Hj-finesse kan gi de to siste. Det ser ut til at bordet bare har en innkomst og kan ikke ta både Hj- og Sp-finessen. Sp ti i bordet kan brukes til å presse ut Sp D hos N.

Tapere:

Ø har én Sp-taper, to Hj-tapere og to Kl-tapere. En Kl-taper kan stjeles i bordet (Ø var heldig som ikke fikk trumf ut – på den annen side ville press i trumf fra motparten gitt to gratis finesser i fargen). Hj finesse gjennom N kan redde en Hj-taper.

Spillet:

La S beholde stikket. På denne måten vinner du tempo. S fortsetter med Kl 6 som går til E på hånden. En tredje Kl spilles og S er våken og trumfer. Bordet trumfer over med Sp 10 og må nå ta en Sp-finesse i stedet for Hj-finesse for å unngå to Sp-tapere. Sp E, K og liten Sp til D i N sørger for at trumfen er ute. N returneres Kl som stjeles på hånden. Deretter spilles en liten Hj. Heldigvis faller Hj slik at det blir to stikk i fargen, selv om ikke finessen kan gjennomføres. Ni stikk. Motparten får sine fire stikk: Sp, Kl og to i Hj.

A K J 7 6 4

T 2

Vest

A Q T 8 Øst

5 4 2

K J 9 7 6 2

A 5 2

J 4

Nord

Q 9 8 3

K

A Q

K T 9 8 7 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/