Tinnfatturneringen 2013

2013 Tinnfat

Tinnfatturneringen 2013 ble avviklet 4. november.

Rundens spill