2017-09-04 Tenke det; ønske det, ville det med - men gjøre det?

Spill 7 - S/Alle

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

Syd

A 6 2

A T 6 3

K Q

J 8 7 5

Ola's analyse:

Utspill:

S

Spilleføring:

N

K Q 7

T 9 5 4

Vest

7 5 4 Øst

K Q J 8

T 7 2

9 6

A 9 6 2

Q 4 3

Nord

Der

J 8 3

9 2

A J 8 5 4 3

K T

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/