Rundens-spill-2015-03-23f - De viktige 4-4 tilpasningene

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (14 hfp): 1 Sp
  • N (9 hfp): Pass
  • Ø (11 hfp): 2 Hj*
  • S (12 hfp): Pass
  • V: 4 Hj**

*) Nok punkter til å melde ny farge på to-trinnet. Prøv majorfargen først!

**) S har 14 og makker har meldt minst 10 punkter: 25+ tilsammen er veldig sannsynlig. Utgang skal meldes!

Syd

A Q J 2

9 6

A 4 3

T 8 6 4

Ola's analyse:

Utspill: Ru 3 (styrke - viser E)

Planlegging: Fire trumfstikk og tre Kl-stikk er innen rekkevidde. Sp K kan etableres ved å spille liten Sp mot bordet. De to siste stikkene kan komme ved stjelinger på en av hendene.

Spilleføring:

1. N stikker utspillet med Ru D (viser makker at du også har K)

2. Ru returneres som stjeles i bordet

3. Hj E...

4. Kl K og...

5. Kl D innkasseres

6. Hj kappes mot Kn på hånden

7. Sp 7 går til E i S

8. Ru returen stjeles med bordets siste trumf

9. Sp K innkasseres

10. Liten Sp stjeles på hånden

11. Hj K tar ut den siste trumfen

12. Kl E innkasseres

13. Bordets siste Ru går til K i N

Vunnet utgang gir ren topp i turneringen!

7

K T 8 6 5 3

Vest

K J 7 4 Øst

A T 8 2

J T 5 2

8

A 7 5 3

K Q

Nord

9 4

Q 5 3

K Q 9 7 6

J 9 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/