Rundens spill 2014-02-24a - En spilleprøve og en motspillsprøve

Spill 4, V/Alle

N

Q 6 5

J 9 7 5

T 5 2

A J 8

Ola's analyse:

Utspill: Sp 10 (makkers meldte farge - svakhet, toppen av ingenting)

Spilleføring: Ø lar utspillet seile til K hos spillefører. S kan telle opp 5 trumfstikk, 1 Sp og 2 Kl-stikk, til sammen 8 stikk og trenger altså å etablere ett stikk for å klare kontrakten.

Beste spilleplan er å prøve å spille inn Ø slik at Ø må returnere Sp som godspiller D i bordet, eller Kl opp mot saksen i bordet. S spiller derfor Ru i andre runde. Ø er imidlertid våken og tar for E, K i Ru og deretter Hj E før hun frir seg med Ru Kn. Ø kan senere ta beten med to Sp-stikk når S er tvunget til å spille fargen selv.

Dersom Ø ikke hadde tatt for Hj E, kunne spillefører ha trumfet tredje Ru-spill på hånden og satt inn Ø på trumf E. Nå er Ø innspilt. Dersom Ø prøver å fri seg ved å spille sin siste Ru, kan S kaste en Sp-taper på hånden og trumfe på bordet hvilket gir det ekstra stikket som berger kontrakten.

S kan jo ikke vite at Hj E sitter singel hos Ø, men åpningen tilsier mange punkter, kanskje også noen fordelingspunkter? Uansett, det skader ikke å prøve!

T 7 4

A J 8 3

Ø

Q 8 V

A

9 6 4 3

A K J 7

  • V (2 hfp): Pass
  • N (8 hp): Pass
  • Ø (21 hp): 2 Kl
  • S (12 hfp): 2 Hj
  • V og N: Pass
  • Ø: 2 Sp (beste farge billigst meldt)
  • S: 3 Hj (pass rundt)

Etter en 2 Kl åpning er det ikke usannsynlig at ØV har en kontrakt på to-trinnet inne, så det er riktig av NS å melde over med 3 Hj med fare for å gå én bet; minus 100 er nå en gang bedre enn minus 110 - uansett hvordan det meldes ved de andre bordene.

T 9 5 4

Q 7 6 2

S

K 9 2

K T 6 4 3 2

D 8

K 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/