Rundens spill 2014-09-22

Spill 2, Ø/NS - Nyhet: Nord er nå nederst i diagrammet.

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (13 hfp):1 Kl
  • S (13 hfp): Dbl
  • V (10 hfp): 1 Sp
  • N (10 hfp): 2 Hj
  • Ø: Pass (viser minimumsåpning og dårlig Sp-støtte)
  • S: Pass (viser minimumsåpning og dårlig Hj-støtte)
  • V: Pass (uten tilpasning og i sonen er nok pass det rette)

Syd

A 8 7 5 3

5 2

J 9

A Q J 4

Ola's analyse:

Utspill: Trumf E og en ny trumf. Dette vil forhindre at spillefører får utnyttet trumfen i bordet til å stjele en Ru-taper.

Spilleføring: Inne på Hj K i andre stikk prøves Kl-finessen som sitter fint. Deretter Sp E og Sp til stjeling på bordet før siste trumfen tas ut. Nå må Ru etableres så man ikke får tempo-problemer med trumfmatt som resultat: Liten Ru spilles mot bordet og drar med seg tieren, Kn og K hos V. Sp returneres til stjeling på hånden og nok en liten Ru spilles mot bordet. Ø kan ta for E sitt men må gi spillefører resten. 10 stikk.

6 4

K Q J T 9

Vest

A 9 Øst

J 4 3

A T 7 4

K 6 5

K T 9 7 5

8 7

Nord

2

K Q T 8 7 6

D 8 3 2

6 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/