Rundens spill, 2012-02-13

Spill 7, S/Alle

Olas analyse

NS har 24hfp og tilpasning i Kl og bør ta kommandoen i meldeforløpet her. ØV sin oppgave bør være å presse motparten så høyt at de kan gå bet, men i faresonen må ØV være varsomme! Husk at én bet gir dårligere score enn 2 trekk i minor hos NS!

Q 7 3

K 10 9 8

Meldinger

  • S: (11hfp) Pass
  • V: (13-14hfp) 1 Hj (høyeste av to 5-kort farger)
  • N: (13hfp) Dbl
  • Ø: (6hfp) 1NT
  • S: 2 Kl (over 10hfp; kan melde ny farge på to-trinnet)
  • V: 2 Ru
  • N: 3 Kl
  • Pass rundt

Spillet

Utspill: Noen vil kanskje spille ut singel K her, men et bedre utspill er Ru E og deretter Ru D (toppen av uekte sekvens)

Spilleføring: S bør ikke ha problemer med å ta 9 eller 10 stikk (avhengig av i hvilken rekkefølge majorfargene spilles): Etter å ha stukket Ru D med Ru K tas tre runder trumf, Sp mot Sp 9 og K hos Ø. Ru returen trumfes i bordet, Ny liten Sp spilles mot hånden. Før eller siden blir Ø innspilt på Sp E og det blir det siste stikket ØV får. 10 stikk! Med +130 poeng på scoreskjema kan NS nesten være sikker på å klatre i sammendraget her.

3 2

A K 10 5

K

A 10 6 4 2

Q J 7 4 3

6 5

A Q J 9 7

10 8 6

7 4

J 9 6

J 9 8 5

A 2

K 5 4

Q 8 3 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde