Rundens spill 2014-03-10 - Overføringer etter 1 NT

Spill 4, V/Alle

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (6 hfp): pass
  • N (14 hfp): 1 Kl
  • Ø (15 hp): 1 NT
  • S (9 hfp): Pass ev. 2 Ru (2 Kl)?
  • V 2 Ru (overføring til Hj) hvis mulig, ellers ekte* 2 Hj
  • N: 3 Ru/3 Kl (med støtte hos makker i første runde, ellers Pass)
  • Ø: 3 Hj (pass rundt)

Det er viktig at V fyrer av en melding her, så ikke NS stikker av med en delkontrakt i Kl. V bør bruke overføringsmelding for å vise den lange Hj-fargen. For at den sterke hånden ikke skal bli brettet ut på bordet hos blindemann melder V 2 Ru (betyr Hj). NS kan ikke gjøre annet enn å presse ØV opp på tre-trinnet for å øke sjansen til å bete dem. Husk å knakke i bordet (eller vise Alert kortet) når den falske overføringsmeldingen meldes! Dette fordi at motparten skal vite at meldingen betyr Hj og ikke Ru.

*) ØV bør ha avtalt å gå over til naturlige meldinger dersom det kommer en melding fra S.

N

7 5

K J

A Q 9 3

Q J 8 7 2

Ola's analyse:

Utspill: Liten Kl (viser styrke i makkers meldte farge)

Spilleføring:

Stikk med Kl A og ta ut trumfen. Siden det er dårlig med innkomster i bordet er det likeså greit å ta for A og spille liten mot D i bordet.

Motparten får for sine tre K og Ru A.

9 stikk.

Paret som fant en god 2 Sp kontrakt har en liten sjanse til å få kastet en Kl taper på den femte Hj for 10 stikk, men for å få til det må da må motspillerne ha tatt seg en hvilepause...

Q 4 3 2

A 9 8 6

Q T 9 5 2

A 8 6 4

7

K 6 4

9 5 3

A T

S

K J T

7 3

J T 8 5 2

K 6 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/