Rundens spill 2015-03-09a - Stampens tre forutsetninger

Spill 6 - Ø/ØV

(klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (18 hfp): 1 Kl (1 Hj)
  • S (6 hfp): Pass
  • V (7 hp): 1 Sp
  • N (15 hfp): Dbl
  • Ø. 3 Sp!
  • V: 4 Sp?*
  • N: 5 Ru?**
  • Ø: Dbl
  • Pass rundt

*) V må avgjøre om kontrakten skal meldes ut eller ikke. Makker har vist maksimum (16-19), så Ø med sine 7 punkter skjønner at utgangen er i grenseland.

**) I gunstig sone kan N gå tre doblede beter og trenger bare åtte stikk for å få det til å lønne seg forutsatt at ØV har utgang. Fristende...

Syd

J 2

J 9 7 6 4 3

K 3

7 6 5

Ola's analyse:

Utspill:

V spiller Sp-kontrakt: Ru E og liten Ru fra N

Ø spiller Sp-kontrakt: Ru K og Ru 3 fra S

N spiller Ru-kontrakt: Liten Sp (makkers meldte farge) ev. Hj D (viser også E og K).

Planlegging (Sp-kontrakt ØV):

Det eneste utspillet som kan berge en 4 Sp kontrakt er at Sp E kommer på i første stikk. Da kan ØV ta ut trumfen uforstyrret (3 stikk), ta sine Hj-stikk (3 stikk) og spille Kl gjennom N (4 stikk). I tillegg bør spillefører prøve å få et stjelestikk i Ru og se om det kan komme et ekstra stikk i Hj (33 % sjanse).

Spilleføring:

Ru-stampen falt ikke heldig ut i dette spillet forutsetning nr 1 (soneforholdene) var de beste for NS. Det var forsåvidt punkter nok for ØV til å melde utgang i Sp, men da det for det første bare var ett par som gjorde det, og for det andre hadde det nærmest vært umulig å spille den hjem, måtte paret som stampet i 5 Ru bokføre en smultring i regnskapet.

1 stikk: Sp-utspillet drar med seg D til E i N.

2-4: Tre runder trumf tar ut trumfen

5: Sp til K i Ø

6: Hj? til trumf hos N

7: Sp 10 står

8-10: Tre stående trumf

11-13: De tre siste Kl-stikkene går til motparten.

Dersom Hj kommer ut i utspillet, må S være tålmodig og håpe på at ØV før eller siden må åpne Sp fargen.

Ni stikk og to doblede beter gir -300 i regnskapet.

K 7 6 5

Q 9 8 3

Vest

A K Q T Øst

8 5 2

9

J T 2

A T 9 3

K J 4

Nord

A T 4

-

A Q 8 7 6 5 4

Q 8 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/