Tinnfatturneringen 2009

Tinnfatturneringen 2009 ble avviklet 19. oktober, og inngikk i høstturneringen.

Rundens spill