Rundens spill 2014-11-03a - Jarlen av Yarborough

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

 • N (23 hfp): 2 Kl
 • Ø (0 hfp!): Pass
 • S (9 hfp): 3 Kl*
 • V (14 hfp): 3 Ru? (relativt ufarlig med tanke på muligheten for stamp)
 • N: 3 Hj
 • S: 3 Sp
 • N: 4 NT**
 • S: 5 Kl (ingen E)
 • N: 5 Sp? (med ett E eller trumf K i N bør slemmen prøves)

') Ved punktsvar på Halles 2 Kl melder S 2 Sp (viser 8-10 hfp)

**) Med 31 hfp til sammen er en lilleslem svært nære. Her hadde det vært en fordel om man bruker Blackwood-varianten der man også melder av av trumf K som ett E

Syd

J 5 4 2

7 3

6

K Q T 7 4 3

Ola's analyse:

Utspill: Sp K (gjør neppe noen skade - S har jo vist null E).

Spilleføring:

Utspillet stikkes i bordet og liten Sp spilles til den nyvunne Sp-Kn innkomsten på hånden. Nå har du tempo til å kjøre både Hj- og Ru-finessen. Når Hj også sitter jevnt fordelt ute blir det 13 stikk:

 • fire Sp-stikk,
 • fem Hj-stikk når kappen fungerer og sitsen er optimal,
 • to Ru-stikk når kappen fungerer og
 • to Ru-stjelinger på hånden.

Ved siden av Hj er Kl E det eneste utspillet som holder spillefører nede på 12 stikk! Selv om det etablerer to Kl-stikk på hånden, blir det nå vanskelig å nekte Ø (tross sin sjeldne nullpunkters hånd!) et Sp-stikk.

Med Ru utspill:

Her er det om å gjøre å kapre til seg flest mulig overstikk! Prøv derfor kappen med Ru D i bordet allerede i utspillet! Med den aktuelle sitsen er dermed 13 stikk oppnåelig:

 • fire Sp-stikk når K faller i V,
 • fem Hj-stikk når kappen fungerer og sitsen er optimal,
 • to Ru-stikk og
 • to Ru-stjelinger på hånden.

9 8 6 3

K

Vest

T 6 2 Øst

Q 9 8

8 7 2

K J T 9 4

9 8 6

A J 5 2

Nord

A Q T 7

A K J 5 4

A Q 5 3

-

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde