2016-09-12 - Spill 3

Spill 3 - S/ØV

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(4 korts åpninger)

  • S (13hfp): 1 Kl
  • V (13hfp): Dobler
  • N (9hfp): 1 Ru
  • Ø (7hfp): Pass
  • S: 1 NT
  • Pass rundt

Syd

Q 9 6

A Q 6

K 2

J T 6 5 3

Notater:

K J 5 3

A 8 2

Vest

T 8 Øst

K J 7 4 3

Q 8 4 2

T 6

8 7 4

A 9 2

Nord

T 7 4

9 5 3

A J 9 7 5

K Q