Rundens spill 2015-01-26b - Har kort. Søker tilpasning.

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (18 hfp): 1 Ru
  • N (7 hfp): Pass
  • Ø (10 hfp): 1 Sp
  • S (12 hfp): Pass
  • V: 3 Ru!
  • Ø: 3 Hj
  • V: 4 Sp
  • Pass rundt

Noen V-spillere ville kanskje være fristet til melde 3 NT her, men med dårlig kommunikasjon til bordet er fallhøyden større. Med Sp fordelt 6-2 burde 4 Sp være en god kontrakt. Dersom S klarer å holde Kl, så er det da også bare 7 stikk i 3 NT

Syd

A Q J

8 7

7 6 5 3

K J 7 3

Ola's analyse:

Utspill: Ru 7 (toppen av ingenting)

Spilleføring: Spillefører stikker med E i bordet og spiller straks Hj K i håp om å få utnyttet bordets trumf til stjeling av Hj-tapere. N er imidlertid våken og stikker opp med Hj E og fortsetter med Sp for å ta ut trumfen i bordet.

S følger opp og tar ut bordets siste trumf og fortsetter med nok en trumf for deretter å kunne fri seg med sin siste Hj. På denne måten vil ikke S senere bli innspilt for å bli tvunget til å sette inn bordet på Ru eller Kl.

Uten kommunikasjon med bordet blir det nå tungt for Ø. Tre Sp-tapere og to Hj-tapere gir to bet.

I grand skal det ikke være mer enn de syv toppstikkene til V, forutsatt at N blanker Hj E.

K 8 6 5 4 2

9 7

Vest

Q 9 6 5 4 2 Øst

K

T

A K Q J 9 2

A 8 5 4

Nord

T 3

A J T 3

8 4

Q T 9 6 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < < Forrige Rundens spill = = = Alle Rundens spill = = = Neste Rundens spill > > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/