Rundens spill 2013-10-07

Spill 8, V/Ingen

Olas analyse

Et hovedpoeng med rundens spill er meldingene: Øst må med sin minoråpning og utenfor sonen ikke la motparten få spille en billig kotrakt på ett-trinnet, men presse de minst opp på to trinnet slik at sjansen for at de går bet er større. Man må regne med et stikk eller to hos makker selv om makker ikke har lovet noe; dersom makker har ingenting må det bety at NS har nok til utgang, og da kan V presse på med sin fine Ru-farge helt uten risiko. Det er sjelden man blir doblet på to-trinnet!

De tre NS parene som fikk spille en delkontrakt i Sp fikk den beste uttellingen i dette spillet. En Kl-kontrakt er nok bedre, men nesten umulig å finne. Dessuten gir ikke minor så mye poeng, jfr. forrige Rundens spill.

Meldinger

  • V (~13hfp): 1Ru
  • N (~8 hfp): Pass
  • Ø (5 hfp): Pass
  • S (14 hfp): Dbl
  • V: 2 Ru! (gjør det vanskelig for NS!)
  • N: Pass (ved turneringslederbordet lovet opplysende dobling minst 5 kort major, så N kunne hjelpe makker ved å melde en tynn 2 Sp).
  • S: 2 Sp - pass rundt.

Spillet

Utspill: Ru E, K og Ru til stjeling tredje gang.

Spilleføring: S spiller liten trumf mot sekseren i bordet. V er våken og dekker med Kn, som stikkes med D i bordet og E hos Ø. Uansett retur fra Ø får spillefører minst 8 stikk: 3 trumfstikk, 3 Hj-stikk og 2-3 Kl stikk avhengig om S topper Kl (ikke naturlig) eller ikke.

Kommentarer kan postes på klubbens FB-side:

https://www.facebook.com/groups/170332596833/

Q 6

K J 4

9 7 6

Q 9 5 4 3

N

J T 3

A 5 4

Q T 3 2

8 7 5

A K 5 3 2

J 10 4

K

T 8 7 6

S

K 9 8 7 2

A 9 6

Q 8

A J 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde