Rundens spill 2014-10-06b

Spill 5, N/NS - Kjenner du til John Gerber?

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

 • N (11 hfp med langfarge uten sideinnkomst): Pass
 • Ø (7 hfp):Pass
 • S (16 hp): 1 NT
 • V (12 hfp): 2 Ru
 • N: 3 Sp!
 • S: 3 NT
 • N: 4 Kl (Gerber: spør etter E)
 • S: 4 NT (viser 3 Ess)
 • N: 5 Kl (spør etter K)
 • S: 5 Ru (ingen konger)
 • N: Uten utsikter til stjelestikk eller etablering av langfargestikk hos makker i en eventuell 6 Sp-kontrakt er det mange gode grunner til å slå av her: 5 NT (pass rundt).

Etter NT-åpningen hos S blir langfargen til N mer interessant. Nå vet N at S antakelig har nok Sp til å få etablert fargen, takket være Gerber-konvensjonen (med Blackwood hadde man kommet for høyt til å kunne slå av med 5 NT).

Syd

T 3

A J T

A J 4 2

A Q 6 5

Ola's analyse:

Utspill: Ru K - toppen av (uekte) sekvens.

Vest sin innpåmelding i Ru er viktig som utspillsdirigerende for Øst i tilfellet kontrakten havner i Sp på N sin hånd. Ru-utspill fra Ø er det eneste som holder N nede på 11 stikk. Med et annet utspill skaffer to ganger Hj-finesse spillefører det 12. stikket.

Spilleføring:

Utspillet stikkes med Ru E i bordet. Gå inn på hånden med Sp E og spill Kl mot D. 11 stikk.

Dersom Sp D ikke dukker opp hos V i andre Sp-spill bør man fortsatt toppe med A og K på hånden (53 % sjanse for å lykkes). Husk å ta med deg Sp-stikkene når du er inne på bordet etter andre Sp-spill ;-)

6 4

Q 5

Vest

Q 8 7 6 4 Ø

K 2

Vest

5 3

K Q T 9 6

K 8 7 2

J T 9 3

Nord

A K J 9 8 7 2

9 5 3

8 7

4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/