Rundens spill, 2011-03-28

Spill 4, V/Alle

Olas analyse

Meldinger

Det heter seg at man bør ha minst 32 HFP for å kunne melde en lilleslem, men man må også vurdere kortene: Med Ru-åpning hos V og støtte i Sp har ØV gode sjanser til en lilleslem dersom V har enten Hj E eller Kl K. Etter egen åpning er det svært sannsynlig at du finner minst ett av disse kortene hos V. Et mer normalt meldeforløp vil være:

  • V åpner 1 Ru med 14 HFP. Ø svarer 1 Sp (6-19 HFP).
  • V viser en minimumsåpning og jevn fordeling med 1 NT. Ø viser styrke og en solid Sp med å hoppe til 3 Sp.
  • V viser Sp-støtte med 4 Sp. Ø med minimum 13+17 HFP å rutte med, spør etter antall E med 4 NT.
  • V viser ett E med 5 Ru. Med alle E om bord setter Ø kontrakten i 6 Sp.

Spillet

Utspill: Hj Kn (toppen av uekte sekvens). Hj-lengden kan også kanskje gi makker et stjelestikk. (forts)

Spilleføring: Du har råd til å tape ett stikk. Prøv derfor å ta alle Sp-stikkene først (beste sjansen). Lykkes ikke det, må du satse på å ta fire Ru stikk: Stikk utspillet, gå inn på Sp K i bordet og ta ruter kapp mot Sp E/Kn to ganger. Da dette gikk bra, gjelder det å spille Ru riktig. Hadde vi behøvd fire Ru stikk, er det best å satse på begge de uteværende honnører hos N. I vårt tilfelle trenger vi kun tre Ru stikk, og da ville jeg heller tatt for E (i tilfelle honnør single eller dobbel ute) og deretter spilt liten mot D. Det går vel bra i de fleste tilfeller bortsatt fra hvis begge honnører sitter gardert hos N.

Q 9 3 2

K 9 3

7 3

10 6 5 2

K 8 7

A J 10 5 4

A Q 6

5

Q 9 5 4

A 10 6 2

K 8 3

A Q 4

6

J 10 8 7 4 2

K J 8

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

J 9 7