Rundens spill 2015-10-19b - Farligt, farligt - så ta det varligt!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (11 hfp): Pass
  • Ø (12 hfp): Pass
  • S (11 hfp): 2 Sp
  • V (12 hfp): Dbl*
  • N: Pass**
  • Ø: 3 Hj
  • V: 4 Hj
  • Pass rundt***
  • Ø: Dbl
  • Pass rundt

*) 2 Sp er en effektiv stampemelding. For ikke å komme for høyt er det beste Ø kan gjøre doble opplysende

**) 3 Sp er også mulig - ØV har enda ikke funnet Hj-fargen, men N ønsker ikke å presse motparten i en utgang

***) Nå er eventuelt tiden inne for å stampe, men maks en doblet bet er lite å gå på, og når man har Hj E - K på hånden kan man kanskje heller håpe på å bete kontrakten?

Syd

K 9 8 7 4 3 2

K 7 5

Q 8 5

Ola's analyse:

Utspill: Ru 5 (styrke)

Spilleføring: To tapere i trumf er vel nesten umulig å unngå i tillegg til Ru-taperen. En vellykket Kl-finesse sikrer imidlertid de nødvendige 10 stikkene og en pen poenghøst på resultatlista.

1 - 2 - 3 regelen er kjekt å kunne:

I gunstig sone kan man gå tre doblede beter og få det til å lønne seg dersom motparten har en utgang. Ved like soner kan man gå to doblede beter, mens i ugunstig sone (som her) kan man bare gp en doblet bet.

A T 5

Q

Vest

Q T 8 7 2 Øst

J 9 6 4 3

A 8 3

T 4

6 3

A K J T 4

Nord

J 6

A K 5

Q J 9 6 2

9 7 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/