Rundens spill 2015-02-09b - Forskjellen ligger i overstikkene

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (12 hfp): Pass
  • S (13 hp): 1 Kl*
  • V (9 hfp): Pass
  • N (9 hp): 1 Hj**
  • Ø: 2 Ru***
  • N: 2 NT (pass rundt)

*) Benekter som oftest 5 kort major

**) Søker etter 4-4 tilpasning i Hj - regnes for å være bedre og tryggere enn NT-kontrakt

***) I gunstig sone bør Ø presse NS opp ett trinn så det blir større sjanse for å gå bet.Samtidig får makker et tips til beste utspillsfarge!

Syd

K 7 6

K 8 2

Q 8 2

K Q 8 2

Ola's analyse:

Utspill: Ru 5 (makkers farge - toppen av ingenting)

Planlegging: Spillefører har i utgangspunktet bare ett toppstikk (Ru E), men etablerer lett tre Kl-, ett Sp- og Hj-stikk. Videre er det mulig å få stikk på Ru D og den fjerde Hj i bordet. Ytterligere ett stikk kan fås ved å kappe Hj mot bordets 9 - D, dersom Øst er kort i fargen.

Spilleføring: Utspillet går til Ru K i Ø som returnerer fargen til bordets Ru E. Deretter spilles Kl Kn som får løpt til E hos V.

V returnerer Hj 5 som drar med seg Kn til K på hånden og spillefører innkasserer sine tre stående Kl-stikk. Hj 8 løper til E hos Ø som etablerer sin langfargen ved å returnere Ru. Inne på Ru D tar S Hj-finessen mot bordets 9 og innkasserer samtidig Hj D.

Nå må spillefører åpne Sp-fargen og spiller liten Sp mot K på hånden. V tar stikket med sitt Sp E, men må gi S et overstikk med å spille den sin siste Sp til D i bordet.

9 stikk og en score på +150 hadde gitt en ren topp for NS i denne turneringen!

J 8 4 2

A T 3

Vest

A J Øst

T 5 4 3

K J T 7 6

5 4

9 7

A 6 4 3

Nord

Q 9 5

Q 9 7 6

A 9 3

J T 5

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/