Rundens spill, 2012-10-22

Spill 4, V/Alle

Olas analyse

Meldinger Alle er vel enige i at den beste trumfkontrakten er den der du og makker har lengst farge. Allikevel var det bare ett av seks par som fant 6-2 tilpasningen i ruter i rundens spill!

  • V (7hfp): Pass - N (13hfp): 1 Sp
  • Ø (12hfp): Pass - S (14hfp): 2Ru
  • N: 2Hj
  • S (min. åpning): 3 Ru (med maks: 4 Ru eller 3 NT)
  • N (med minimum <15hfp): Pass. Med maks (15-19hfp) løftes kontrakten til utgang 5 Ru.

Spillet

Utspill: Liten trumf (vil hindre trumfing av kløvertaper)

Spilleføring: Ø stikker opp med Ru E og returnerer Kl D. Nok et Kl-stikk innkasseres før spillefører settes inn på Ru samtidig som bordets siste trumf forsvinner. En vellykket Sp- eller Hj-finesse kan gi et overstikk (ca 50% sjanse), men prøv å etablere et langfargestikk i en av majorfargene først! Dermed øker sjansen ytterligere. Siden Hj-finessen kan spilles begge veier ville jeg valgt å teste Sp-fargen først: Sp til E, Sp til stjeling, tilbake til bordet med Hj K og nok en Sp til stjeling. Når Sp K nå faller hos Ø gir Sp D i bordet det tiende stikket.

Grandspill hos Syd kan ofte være et brukbart alternativ - det gir jo en bedre score, men her går det galt; Ø må komme inn på Ru E og da kan ØV innkassere sine 5 Kl-stikk.

De som har meldt Hj sliter nok med bare 4-3 fordeling i trumf, ute sitter jo fargen mest sannsynlig 4-2. 8 stikk er maks uttelling her.

A Q 10 8 6

K Q 10 8

9 3

3 2

J 5 3 2

K 7 4

3 2

J 6 5 4

8 6

A J 5

A 10 7 5 4

Q J 8

9

A 9 7

K Q 10 7 4 2

K 9 6

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde