Rundens spill 2014-02-10

Spill 5, N/NS - Blir du mistenksom ved et unaturlig utspill?

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (15 hfp): 1 Kl
  • Ø (12 hfp): 1 Sp
  • S (8 hfp): 2 Kl
  • V (13 hfp): 2 Hj
  • N: 3 Kl
  • Ø: 3 Hj
  • V: 4 Hj

N

6

K 9

A K 9 6

Q 9 8 6 5 4

Ola's analyse:

Utspill: Sp 6

Spilleføring: En mistenksom spillefører bør lukte Sp 6 som et singleton-utspill, særlig med tanke på at det mer naturlige utspillet ville være Kl som både N og S har meldt. Derfor bør V etter å ha stukket utspillet prøve å forhindre stjeling ved å spille trumfen fra topp. N kommer inn på andre Hj-spill, men nå er det for sent å sette S inn for å få en stjeling i Sp. Legg merke til at å spille trumfen fra topp også gir en fordel dersom K sitter singel bak E. Riktignok skjer dette bare 1 av 16 ganger, men allikevel er det en 6 % bonus til spilleplanen! At N har åpnet gjør det enda mer usannsynlig at S er markert med Hj K. Nå må N finne det vanskelige tilbakespillet med liten Ru til makkers D for å få bete utgangen.

Dersom spillefører forsøker å fiske etter Hj K tar NS de neste fem stikkene og beter kontrakten: Hj K, liten ruter til D hos S. Sp til stjeling og to ganger Ru, ev Ru A og Ru til stjeling dersom man er skikkelig grådig (og det bør man være).*

*) Dersom S i utgangspunktet har tre Ru, skal de to siste små spilles høy-lav (svakhet). Når S saker Ru 5 på andre Ru spill kan N anta at S bare har dobbel og gi S et stjelestikk på tredje Ru-spill for dermed å beholde Ru-kontrollen.

A 7

K D J T 4

A J 5 3 2

Q T 8 6

T 7 2

J 8 4 3

K T 7

S

9 8 5 3 2

7 4

D 5

Med en så god majortilpasning og utenfor sonen må ikke ØV tillate NS å spille en delkontrakt i minor. Her er det nesten risikofritt å spille 2 eller 3 Hj. Selv to bet koster bare 100 poeng, noe som er mindre enn det de NS-parene som fikk spille Kl!

A J 3 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/