Rundens spill, 2013-02-25

Spill 2, Ø/NS

Olas analyse

Meldinger

  • Ø:8-9 hfp:P
  • S: 15 hfp: 1 Kl
  • V: 12 hfp: 1 Sp
  • N: 9 hfp: 1 NT
  • Pass rundt

Spillet

Utspill: Sp 7

Spilleføring: V setter i Kn og N kan like så godt ta for K. Dobbelt finesse mot Kl i bordet kan gir mest sannsynlig 3 stikk og N spiller derfor liten Kl mot nieren. Inne på Kl Kn fortsetter V best med liten Ru. Ø bør nøye seg med nieren til bordets K. Spillefører forsetter med liten Hj. Når Hj Kn dukker opp hos V setter N inn E og tar en ny finesse med Kl og innkasserer Kl E og K. Ny liten Hj mot hånden setter Ø inn på Hj K. Ø kan innkassere sin stående Kl, Hj K og Ru D, men må så returnere Hj til bordets D.V får siste stikket for Sp E. 7 stikk gir vunnet kontrakt og ganske sikkert en god score.

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side (åpen kun for medlemmer):

https://www.facebook.com/groups/170332596833/

K 9 6 4

A 10 2

J 5 3 2

6 4

A J 10 8 3

7

J

K 9 8 5 4

A 10 8 7 6

Q 9

J 3

Q 8 7 5 2

Q 5 2

Q 7 6 3

K 4

A K 10 9

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde