Rundens spill 2016-02-15a - Litt om det å ri to hester

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (12 hfp): 2 Hj
  • S (14 hfp): Dobl*
  • V (13 hfp): 4 Hj
  • N (9 hfp): 4 Sp
  • Ø: 5 Hj (Ø må enten doble eller løfte Hj-meldingen)
  • Pass rundt**

*) Den s.k. HauLo opplysende dobling, oppfunnet rundt bord nr. 1: Viser 5 kort major. Snart brukt over hele verden ;)

**) 5 Sp S i grønn sone vil være en god stamp her, det samme er 5 Ru N og 6 Ru S etter hhv 4 og 5 Hj, men vi nøyer oss med å vise spillet etter rundpass her.

Syd

Q J 9 4 2

J T 2

A K

K 4 3

Ola's analyse:

Utspill:

Ru K. Viser også E.

Spilleføring:

Spilleplan: Ø ser ingen problemer: Seks Hj stikk, tre svarte toppstikk og to Ru-stjelinger i bordet gir 11 stikk – eller vent litt: Hva om motparten stjeler over siste Ruter-røff? Selv om én Kl taper kan parkeres på Sp-kongen blir to tapere i Ru én for mye. Men trenger egentlig Ø å stjele den siste Ru taperen? Med åtte Kl er det en bedre sjanse å etablere langfargestikk i Kl.

NS er fornøyd etter å ha presset motparten opp på 5-trinnet. Det er straks mer utfordrende å ta 11 stikk framfor 10 med akkurat 25 hfp til sammen. Andre Ru-spill trumfes i bordet og trumf trekkes til hånden. Nå må ikke Ø la seg friste til å stjele den siste Ru-taperen!

1. Utspill Ru K

2. Ru K stjeles i bordet

3. Hj til E

4. Hj K og

5. Hj D tar ut trumfen

6. Spill Sp til E i bordet

7. Trekk Sp K og kast siste Ru på hånden

8. Spill Sp 3 til trumf for å komme inn på hånden

9. Spill Kl Kn som får løpe til N sin D

10. Ru-returen trumfes med bordets nest siste trumf

11. Spill Kl 10 som dekkes med K og stikkes med E i bordet

12. Kl-fargen er etablert!

11 stikk gir et topp resultat!

T

A K 3

Vest

A K Q 9 8 4 Øst

7 6 5 3

8 6 2

5

J T 6

A 9 8 7 2

Nord

8 7 6 5

Q J T 9 7 4 3

Q 5

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/