Rundens spill, Tinnfatturneringen 2010b

Spill 11, S/Ingen

10 8

9 7 5 4

7 5 4 3

8 5 3

K Q J 9

A 5 2

K Q J 2

10 8 3

8

K 9

A K Q 4

J 10 9 7 6

7 6 4 3

A 6

A Q J 10 6 2

2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde