Rundens spill, 2013-04-08

Spill 6, Ø/ØV

Olas analyse

Meldinger

  • Ø (3 hfp): Pass
  • S: (17 hp): 1 NT
  • V: 9 hfp: Pass
  • N: 15 hfp: 4 Kl! (Gerber, spør etter antall ess)
  • S: 4 Sp (viser 2 Ess)
  • N: 4 NT (med maks 32 hp og ett E i manko er det små sjanser for slem: Pass rundt)

Spillet

Utspill: Utspill: Sp 4 (styrke)

Spilleføring: Dersom Ru-kappen tas riktig vei (liten mot Ru 10 er den eneste sjansen for 4 stikk i fargen), er det 3 Kl, 4 Ru og 4 Hj- stikk i kortene. I tillegg til Sp-stikket i utspillet blir det 12 stikk.

Skriv dine kommentarer på klubbens FB-side:

https://www.facebook.com/groups/170332596833/

Q 8 3

K J 9 5

A 10

K Q 6 3

A J 6 5 4

7

7 6 4 2

10 8

Q 6 5

9 8 3 2

10

J 9 8 7 5 2

K 10 9 2

A Q 3

K J 7 4

A 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde