2016-09-12 - Spill 7

Spill 7 - S/Alle

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(4 korts åpninger)

  • S (20hfp): 2 Kl*
  • V (11hfp): 2 Hj
  • N (5hfp): Pass
  • Ø (10hfp): 2 sp
  • S: 3 Ru
  • V: 3 Hj
  • S: 4 Ru
  • Pass rundt

*) Halles 2-Kl: Viser 20hfp+

Syd

8

A K

A T 8 7 2

A K 8 7 3

A J T 6 3 2

Q 9

Vest

Q 4 2 Øst

J 9 7 6 5

Q 6

K 4

9 4

Q J 5 2

Nord

K 7 5 4

T 8 3

J 9 5 3

T 6