Rundens spill, 2011-11-07

Spill 12, V/NS

Olas analyse

Meldinger

NS har 29 HFP tilsammen så her bør og skal det meldes utgang! For oss som bruker 4-kortsåpninger er det enkelt:

  • V: 8 HFP: pass

K Q J 6

4

K Q 8 7

A 10 9 3

  • N: 17 HFP: 1Kl (laveste av firekortsfargene)
  • Ø: 9 HFP: pass
   • S: 12 HFP: 1Hj
   • N: 1Sp
   • S: 4Sp

10 9 2

4 3

A K 10 5

J 7 3

Spillet

Her kan det være fristende å krysstrumfe hjem kontrakten (to kløverstikk + åtte stjelestikk ), men den oppmerksomme motspiller vil raskt kneble den muligheten ved å returnere trumf hver gang hun er inne

Utspill: Liten trumf

Spilleføring: Spillefører har fire trumfstikk, ett Ru-stikk og kan stjele to Hj-tapere (stjel den lengste fargen - før eller siden så blir den etablert!). Dermed trengs det tre Kl-stikk for å spille hjem kontrakten. Beste kløverspill er å ta for Kl K (garderer mot singel honnør ute) for så å ta finessen mot hånden to ganger (over 75% vinnersjanse). I det aktuelle spillet er det imidlertid litt dårlig med innkomster i bordet, så en bedre plan er først å etablere Ru K, ta for Kl K og spille liten Kl mot Ess – 10. Når Kl Kn faller, kan den uteværende kløverhonnøren presses ut mot truf i bordet. Riktignok får da ØV et trumfstikk, men ved siden av de to røde E er det også alt motparten får.

9 6 5 2

A J 10 3

J 6

Q 8 7 2

A 8 7 5

Q 9 8 6 2

4

K 5 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde