2016-11-14_Grand vs Minor

Spill 4 - V/Alle

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

 • V (5 hfp): Pass
 • N (12 hfp): 1 Kl*
 • Ø (16 hp): 1 NT
 • S (10 hfp): Pass?**
 • V: Pass
 • S: 2 Kl
 • V: 2 NT?
 • Pass rundt

*) Egentlig svake to, men 2 Kl brukes som Halle's

**) I faresonen, ingen tilpasning, ingen egen farge

Syd

T 8 5 4

T 8 4 2

K Q 8

A T

Ola's analyse:

Utspill:

Kl E (makkers farge)

Planlegging:

3 Sp-stikk kan etableres med K i N

1 Hj-stikk kan etableres

2 Ru-stikk

2 Kl-stikk

Tilsammen 8-stikk bør kunne vinnes.

Ø må være tålmodig. Få innkomster i bordet gjør det vanskelig å etablere stikk.

Spilleføring:

 1. Avblokker Kl D på utspillet slik at du får en ekstra innkomst i bordet på Kl Kn
 2. Kl 10 fra V stikkes med Kl Kn i bordet
 3. Trekk Sp 9 mot Sp D i bordet. N dekker med K, og E på hånden tar stikket.
 4. Fortsett med Sp D
 5. Fortsett med Sp Kn for å sjekke om Sp sitter 3-3. Det gjør den ikke.
 6. Fortsett med Ru 10. S stikker med D.
 7. S tar for Sp 10
 8. S fortsetter med Hj 10 som spillefører dekker. N stikker med K
 9. N returnerer liten Kl til K hos Ø. Kl-sitsen avdekkes.
 10. Ø tar for Ru E
 11. Ø fortsetter med Ru til K i S
 12. S setter inn makker med liten Hj til E.
 13. N tar beten med sin siste Kl

To bet gir minus 200 er delt bunn for ØV.

Kl-kontrakt hos N:

Utspill:

Hj 7 (Toppen av ingenting - mulighet for stjeling senere)

Planlegging:

Fire Kl-stikk.

To Ru-stikk dersom E er hos Ø.

Tre Hj-stikk dersom den sitter 3-3 ute.

Ett Sp-stikk dersom V har E.

TIL SAMMEN: 9 stikk dersom alt klaffer.

Det er ingen mulighet for stjeling i bordet. Ta derfor ut trumfen så fort som mulig.

For å etablere stikk, spill alltid et lite kort mot et høyt

Spilleføring:

 1. Utspillet dekkes billigst mulig av N og av V og stikkes med E på hånden
 2. Spill liten trumf mot tieren bordet, V tar stikket med Kn
 3. V returnerer Ru mot K i bordet
 4. Ta for trumf E
 5. Spill Sp mo K. Ø kommer inn på E
 6. Ø tar for Sp D
 7. Ø frir seg med Hj (Sp gir favør til motparten) som spillefører lar løpe til Kn i V og K på hånden
 8. S spiller sin siste Hj og lar den løpe til D i V
 9. V fortsetter med Sp til stjeling på hånden
 10. Kl til K hos Ø
 11. Ru E innkasseres
 12. S har resten med stående trumf: Kl
 13. Kl

9 stikk gir 90 poeng i sonen er noe under middels.

A Q J 3

9 6 4

Vest

7 5 Øst

Q J 9 3

A T 4 3

J 7 6 2

K Q 9

J 6

Nord

K 7

A K 6

9 5

8 7 5 4 3 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/