2016-10-10a - Skjeve dager

Spill 1 - N/Ingen

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (12 hfp): Pass
  • Ø (20 hfp): 2 Kl*
  • S (12 hfp): 2 Sp
  • V (7 hfp): 3 Ru
  • N: 3 NT
  • Ø: 5 Ru
  • S: 5 Sp
  • Ø: Dbl?

*) Halles

Syd

K J 6 5 4 3 2

K 9 7 5 2

2

Ola's analyse:

Utspill:

Hj 3 (styrke)

Spilleføring:

Her kan S bruke Hj som reservetrumf:

1. Spillefører legger Hj Kn fra bordet som beholder stikket

2. Sp 9 spilles til hånden. Ø dekker og S stikker over. Spar-sitsen avdekkes

3. Går inn på bordet på Kl E

4. Sp 8 spilles til hånden. Nå kan S trygt etablere Hj. Det gjør ikke noe om Ø trumfer så lenge det må brukes stående trumf!

5. Hj 9 får seile

6. Ny Hj til E på bordet

7. Gå tilbake på hånden med Kl-stjeling

8. Hj K tar ut V sin D og etablerer fargen.

9-13. Ø kan ta sine to Sp-stikk når det måtte passe, men det er også alt

11 stikk.

A Q T 7

Vest

T Øst

Q 6 4 3

A K J 8

9 7 6 5 4

K J T 2

Q 7 5 3

Nord

9 8

A J 8

Q T 3 2

A 9 8 6

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/