Rundens spill 2013-09-02

Spill 8, V/Ingen (N øverst)

Ola's analyse

Meldinger

NS har 26 hfp tilsammen og major-tilpasning. Her skal det meldes utgang!

  • V (13 hfp): 1 Ru
  • N (12 hfp): 1 Sp
  • Ø (7 hfp): 1 NT
  • S (14 hfp): 2 Hj
  • N: 3 Hj, S: 3 Sp
  • N: 4 Hj. N kan velge om kontrakten skal legges i Sp eller Hj. Med single Kl passer det best med Hj som trumf med tanke på mulige stjelestikk i bordet.

Spillet

Utspill i Hj kontrakt: Ut i fra meldingene kan 8 Sp plasseres hos NS. V bør derfor spille ut Sp E og liten Sp for å gi makker et stjelestikk når V kommer inn på trumf E. Kl E gir ØV beten.

Utspill i Sp kontrakt: Samme tankegang: Meldingene plasserer NS antakelig med 8 Hj tilsammen. Derfor bør Ø med 4 Hj på egen hånd spille ut liten Hj for om mulig å gi makker et stjelestikk inne på Kl E.

K Q J T 4

9 8 7

A 5 3 2

4

A 9 7

6 5

A

6 5 4 2

K T 9 8 4

7 6

9 8 7 2

A J T 5 3

8 3 2

K Q J T 3

Q J

K D 6

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde