Rundens spill, 2012-09-10

Spill 5, N/NS

Olas analyse

Meldinger

Med 5-korts majoråpninger er meldingsforløpet enklest mulig: Etter pass hos N (8-9 hfp) åpner Ø 1 Sp (15 hfp). S passer (6 hfp) og V melder 4 Sp (15 hfp og sparstøtte). Det blir feil av V å vise Hj-lengden her; ØV har allerede funnet en majortilpasning, så hva er vitsen med å prøve å finne én til? Ved å følge boka og melde 4 Sp, forhindrer også V effektivt motparten å finne noen stamp. Nå har åpner full kontroll: 13-15 hfp hos makker og 15 hfp på egen hånd kan aldri gi de 33 hfp som er nødvendig for å melde slem, så derfor melder Ø pass.

Spillet

Utspill: Ru 7

Spilleføring: N stikker opp og returnerer Ru til stjeling. En liten Kl spilles for å lokke ut E hos blindemann: Dette hjelper ikke stort. ØV får resten. Trumfen trekkes ut. Den spilles best fra topp når D mangler. I tillegg til 5 Sp-stikk, 3 Hj-stikk og Kl E, får spillefører to enkle stikk i Ru når sitsen er avdekket. 11 stikk.

Med 4-korts åpninger, går meldeforløpet slik etter Sp-åpning hos Ø: V melder 2 Hj (min 10 hfp, benekter 4-kort Sp), Ø: 3 Ru (viser mer enn en minimumsåpning og stadfester også at Sp-åpningen var 5-korts), V: 4 Sp (pass rundt).

Q 4

5 4 2

A Q 8 6 3

J 4 2

J 6 5

A K 7 3 2

A K Q 9 6

7

9 5 4

K J 10 2

A 10

Q 6 5

10 9 8

J 10 8 3

7

K 9 8 7 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde