80 års jubileum

Den 15. november 2013 feiret klubben sitt 80 årsjubileum med festbankett. Nedenfor er invitasjonen laget av Sissel.

Invitasjon