Rundens spill 2015-09-22b - Grand eller minor?

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (13 hfp): 1 Sp
  • S (7 hfp): Pass
  • V (15 hfp): 2 Ru*
  • N (8 hfp): Pass
  • Ø: 3 Ru**
  • V: 3 NT eller 5 Ru? Se analysen!

*) Krav for en runde

**) Minimumsåping med Ru-støtte

Bare ett bord fant minor-utgangen, men fikk dårlig betalt da de andre bordene meldte grand. Det skulle vise seg å være helt ufortjent! Se i analysen hvorfor!

Syd

J 5 2

T 9 8 4 2

2 3

A J 4

Ola's analyse:

I grand er det ni stikk å hente – fem i Ru, tre i Hj og Sp E. 600 poeng ØV. Ferdig snakka. Men er det noen utsikt til overstikk i en 5 Ru-kontrakt?

Utspill: Kl 3 (styrke). Se også forskjellige alternativer i analysen.

Spilleføring (i Ru-kontrakt):

Vinnere:

Fem Ru, tre Hj og Sp E er 9 stikk. De to siste kommer med to Kl-stjelinger

Tapere:

To Kl-tapere. Dersom du får tempo, kan du kaste den ene på Hj D.

Med Kl ut er det to Kl-tapere og 11 stikk (fem Ru, tre Hj, to Kl-stjelinger og Sp E). 600 poeng ØV.

Det samme skjer med Ru-utspill. Da rekker du riktignok å kaste en Kl-taper på den håndens tredje Hj, men har ikke tempo til å stjele de to siste (NS returnerer selvsagt nok en trumf inne på Kl E). 600 poeng ØV.

Med Sp eller Hj ut har spillefører nå nok tempo til å stjele tre Kl-tapere:

1: Stikk utspillet og

2, 3, 4: spill straks tre ganger Hj med Kl-avkast på hånden.

-5: Spill deretter Kl. S kommer inn og returnerer:

6: Sp som stjeles på hånden.

7: Deretter følger Kl til stjeling

8: Tilbake på hånd med Sp-stjeling

9: Ny Kl til stjeling

10: Tilbake på hånden med ny Sp-stjeling

11: Siste Kl-stjeling

12: Ru K

13: Bordets Ru E. 12 stikk. 620 poeng ØV!

Trumf mot minor-matchen endte altså her uavgjort 600 mot 600 poeng ØV med beste motspill, men med en liten fordel for minor-kontrakt dersom utspillet hadde vært litt slurvete.

A 8 7 6 3

Q

Vest

J 6 Øst

A K Q

K J 9 7

A T 8 6 4

K 6

8 7 5 2

Nord

K T 9 4

7 5 3

Q 5

Q T 9 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/