Rundens-spill-2015-03-23a - Cherchez la femme!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (11 hfp): Pass
  • Ø (10 hfp): Pass
  • S (14 hfp): 1 Hj
  • V (9 hfp): Pass
  • N: 3 Hj!* (1 Sp?**)
  • S: Pass*** (2 Hj***)
  • Pass rundt

*) Viser 10-12 hfp og hj-støtte

**) Prøv å finne 4-4 tilpasning i Major på ett-trinnet før Ru meldes!

***) Minimumsåpning

Syd

Q J 7

K 9 6 5 2

A

Q 9 7 6

Ola's analyse:

Utspill: Kl 4 (styrke - viser K eller E)

Planlegging: Med 25 hfp til sammen antar spillefører at det kan være utgang i kortene. 10 stikk bør derfor være målet. VINNERE: Spillefører har 4-5 trumfstikk og 2 stikk i Ru. Stikk kan etableres ved å stjele Kl-tapere i bordet. 1-2 Sp-stikk er også innen rekkevidde. TAPERE: To i Sp og én i Kl ser uunngåelig ut, men 10 stikk er altså innen rekkevidde!

Spilleføring:

1. Utspillet går til Kl E i Ø

2. Ø returnerer liten Sp (styrke) til K i V

3. V returnerer Sp 9 til E hos Ø

4. Ø returnerer Sp 5 til stjeling hos V. Her røyk drømmen om 10 stikk :-(

5. V frir seg med liten Ru til E hos S.

Siden V har trumfet er det nå bare 4 Hj ute. Det beste er derfor å toppe trumfen i jakten på D. Husk "Nine Never"!

6. Spill Hj K først. Hvorfor? Jo fordi Hj E er innkomst til stående stikk på bordet

7. Spill Hj til E i bordet

8. Ta for Ru K og

9. Stående Sp 10 før

10. hånden spilles inn med Ru stjeling

To ganger trumf, men Kl D må gi tapt til V sin K. 8 stikk var under målsetningen, men gir allikevel en brukbar score i denne turneringen, gitt at kontrakten ble 2 Hj (oppnås med 4-korts åpningssytem)!

A 8 5 3

K 9

Vest

Q 7 Øst

T 4 3

T 4

Q 9 7 6 3

A T 8 3 2

K 5 4

Nord

T 6 4 2

A J 8

K J 8 5 2

J

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/