Geschiedenis‎ > ‎

Burgemeesters en gemeenteraden van De Panne

Sinds de afscheuring van De Panne van Adinkerke in 1911 heeft De Panne 11 burgemeesters gekend (+ 1 oorlogsburgemeester). Vóór 1995 waren alle coalities samengesteld uit katholieke en liberale kandidaten. Pas sinds 1995 krijgen de socialisten leiding, eerst samen met de liberalen en nu met de ex-katholieken (CD&Vplus). 
Hieronder worden de namen van de politiekers voor zover gekend opgegeven, met op het einde een lijst van degene met een lange diensttijd (van meer dan 20 j).
 1. 1911-1932 : Ernest d'Arripe
 2. 1933-1936 : Abel De Wulf
 3. 1937 : Jozef Van Bellinghen
 4. 1939-1946 : Leon Demailly (onderbroken door oorlogsburgemeester Karel Charlet (42-44)
 5. 1947-1964 : Honore Oscar Gevaert 
 6. 1965-1981 : Raphaël Versteele
 7. 1982-1988 : Gilbert Bossuyt (EDA=L+S)
 8. 1989-1994 : Johan Degrieck (CVP+L)
 9. 1995-2007 : Willy Vanheste (S+L)
 10. 2008-2012 : Robert Butsraen (S+L)
 11. 2013-2018  : Ann Vanheste (S+CD&Vplus)
 12. 2019-2024  : Bram Degrieck (neutraal)
Ernest d'Arripe  (1855 - 1937)
Eerste burgemeester van het onafhankelijk geworden De Panne: van 1911 tot 1932.  Hij was reeds 56 jaar toen hij zijn ambt opnam.  Hij was  geboren in Amsterdam en ingenieur van beroep.  Reeds in 1906, ijverde hij als schepen van Adinkerke voor de afsplitsing van De Panne. Dit gebeurde pas op 24 juli 1911 
Tijdens zijn eerste mandaat bestuurde hij de gemeente met een katholieke meerderheid die alle 9 zetels had, bijgestaan door Jeroom Ver Eecke, eerste schepen en Geraard Pyson tweede schepen. Bemerk dat slechts 15% van de 2.900 inwoners hebben mogen gaan stemmen. De anderen zijn te jong of vrouw ofwel betalen te weinig belastingen.

(andere raadsleden: Louis Decrop; Remi Follet; Pieter Goderis, David Velghe; Hypoliet Beyen; Julien Luyssen). Geen van de liberale oppositie: Maurice Calmeyn, Jacques Dumont; Jules Vanderpoorten, L. Legein, H. Huysseune...

De Panne werd nooit door het Duitse leger bezet, zo kon burgemeester d'Arripe tijdens W O I ongehinderd zijn burgemeestersambt blijven uitoefenen, overigens onder het toeziend oog van koning Albert I, die hier het grootste gedeelte van de oorlog verbleef.

De eerste verkiezingen na de oorlog hadden plaats op 24 april 1921 en dit voor het eerst volgens het algemeen enkelvoudig stemrecht (één man, één stem).  Ernest d'Arripe werd bevestigd als burgemeester, Jeroom Ver Eecke bleef eerste schepen, David Velghe werd tweede schepen.

(andere raadsleden: Alfons Deduytschaever; Benjamin Vanneuville(L); Jules Vanderpoorten (L); Jacques Dumont (L); Florimond ...;Cesar Moeneclaey (L)

Op 10 oktober 1926 wordt d'Arripe voor de derde keer herkozen. Zijn eerste schepen blijft Jeroom Van Eecke voor de derde keer. 

Raadsleden: Florimond Daele; Cesar Moeneclaey (L); Leon Demailly (L); Jules Dejaegher (L); Henri Dequeker/Benjamin Vanneuville (L); Karel Fosseprez; Julien Verbanck; Leonce Follet/Pieter Balanck.
In 1932 kende E. d'Arripe een nederlaag.  Tijdens de gemeenteraadszitting van 10 januari 1933 meldde hij zijn ontslag als burgemeester en nam tevens onstlag als raadslid.
Zijn lange politieke loopbaan - 21 jaar burgemeester- was aldus beëindigd.
In "Duinengalm" nr 21, leest men : "Als mens was hij hoogstaande en edel. Aristokraat in hart en ziel, was hij toch volks en eenvoudig. Op Nieuwjaar bezocht hij persoonlijk het gemeentepersoneel en dagloners en gaf hen elk een flinke fooi. Sober was zijn levenswijze en aangenaam zijn omgang met het volk. Zijn naam blijft voor immer aan De Panne verbonden, zoals De Panne hem ook altijd dankbaar zal blijven."

Ernest d'Arripe overleed in maart 1937, op 81-jarige leeftijd.

    Abel De Wulf 
 (1892 - 1936)

De verkiezingsoverwinning van de Vlaams-katholieke lijst Monico, leidde in januari 1933 tot de benoeming van hun lijsttrekker Abel De Wulf, als tweede burgemeester van De Panne.  Hij was dokter van beroep.
Hij was 40 jaar oud toen de koning hem tot de eerste magistraat van De Panne benoemde.
Hij werd bijgestaan door Leon Demailly (L)/Antoon Demolder, eerste schepen en Antoon Demolder/Remi De Cuman, tweede schepen en zat een gemeenteraad van 11 leden voor.  

Raadsleden:Jeroom Ver Eecke, Jules Dejaegher (L)/René Vanwalleghem; Pieter Balanck; Marcel Fosseprez/August Boels; Jan Dirix;(L); Posper Terlinck (L)/Cesar Moeneclay; Engel Beyen; Remi De Cuman.

Abel De wulf kende noch een lang leven, noch een lange loopbaan als burgemeester, want hij overleed in october 1936, op 43-jarige leeftijd.
Reeds in juni 1936 was burgemeester De Wulf "voor onbepaalde tijd afwezig uit reden van ziekte". 

In die periode, tot maart 1937, tekenen zowel Antoon Demolder (2de schepen), Leon Demailly(L) (1ste schepen) en Jozef Van Bellinghen als voorzitter en soms als dienstdoend burgemeester, de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen.
In maart 1937 legde Jozef Van Bellinghen de eed af als nieuwe burgemeester.
Tussen oktober 1936 en maart 1937, was er een periode zonder burgemeester.


  Jozef Van Bellinghen (1892 - 1950)

Hij werd de derde burgemeester van De Panne in maart 1937, op 45-jarige leeftijd,  voor 6 maanden. 

Zin beroep was kleermaker.  Hij overleed te De Panne in mei 1950. Zijn kleinkind de huidige notaris Johan Decuman heeft dezelfde fysionomie.


  Leon Demailly (1892 - 1966)

Met ingang van 14 juni 1939 werd Leon Demailly(L) door de Koning als vierde Burgemeester van De Panne , op 56-jarige leeftijd benoemd.  Zijn beroep was verzekeringsmakelaar.
Hij had toen reeds een lange politieke loopbaan achter de rug : in 1926 als gemeenteraadslid,  (als leider van de bleekblauwen) en in januari 1933 tot eerste schepen verkozen.

Hij werd bijgestaan door Jeroom Ver Eecke, eerste schepen en Marcel Mahieu, tweede schepen en zat een gemeenteraad van 11 leden voor.  

Raadsleden:Jozef Van Bellinghem; Engel Beyen; Gustaaf Bisschop (L); Honoré-Oscar Gevaert; Emiel De Meester; Victor Englebert (L); Pieter Goderis/Joris Calmeyn; Henri Vercoutter (L)

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland ons land binnen en werd ook De Panne bezet.  

In de nacht van 31 mei op 1 Juni 1940 (Operatie Dynamo) is de beschietting zo moordend dat de burgemeester aan het Britse hoofdkwartier het voorstel doet  om met een witte vlag de Duitsers tegemoet te gaan.  Hij wil zijn gemeente overgeven om de moordpartij te stoppen.  Het enige wat Lord Gort interesseert is de inscheping van de Britse soldaten.  Als de eerste Duitse troepen vanuit de richting Adinkerke aankomen, gaat de moedige burgemeester, vergezeld door zijn politiecommissaris in groot uniform, de Duitsers tegemoet en geeft zijn gemeente over. 

(Notulen gemeenteraad De Panne, p. 235, 10 Juli 1940).
Naar "Onder Vuur", Wilfried Pauwels.

In 1942 werd L. Demailly ontzet uit zijn ambt en door de Duitsers vervangen door  Karel Charlet (1912). Hij legde de eed af op 25 november 1942. Deze langs niet-democratische weg op 31-jarige leeftijd burgemeester geworden geneesheer, was afkomstig uit Antwerpen. Bij de bevrijding, in september 1944 nam Leon Demailly zijn burgemeestersambt terug op en behield het tot juli 1947.
Hij overleed te Veurne. 

Hij werd bijgestaan door Jeroom Ver Eecke/Marcel Mahieu, eerste schepen en Engel Beyen, tweede schepen , Pieter Goderis/Joris Calmeyn; Jeroom Ver Eecke/Marcel Mahieu

   Honoré Oscar Gevaert (1893 - 1966)

Op de gemeenteraadsverkiezing in november 1946, veroverde de CVP zes zetels, de liberalen, vijf.  De lijsttrekker van de CVP behaalde een groot aantal voorkeurstemmen (656 voor H. Gevaert tegenover 192 voor Leon Demailly). Op 25 juli 1947 werd Honoré Oscar Gevaert, op 53 j.-leeftijd,  door de Koning tot vijfde burgemeester van De Panne benoemd.  Zijn beroep was verzekeringsagent.

Hij werd bijgestaan door Omer Vander Meiren/Godfried Houbaert, eerste schepen en Godfried Houbaert/André Gevaert, tweede schepen en zat een gemeenteraad van 11 leden voor.  

Raadsleden: Leon Demailly (L); Gustaaf Bisschop (L); Victor Englebert (L)/Charles Renders (L); Jozef Lehouck; Julien Verzele (L); André Gevaert/Gerard Ryckman; Kamiel Willaert (L); Pieter Goderis/Gerard Six.

Na de verkiezingen van Oktober 1952 bleef Honoré Gevaert burgemeester, Odiel Vanneste werd Eerste schepen, André Gevaert tweede schepen.  

Raadsleden: Leon Demailly (L); Julien Verzele (L); Charles Renders (L) Simonne Schuermans (echtgenote van W. Houtsaeger) (L); Marcel Vanalme; Gilbert Bossuyt (L); Marcel Mahieu; Germain D'Haeveloose.

Ook na de verkiezingen van Oktober 1958 bleef Honoré Gevaert burgemeester, dit tot in 1964. Eerste schepen: Odiel Vanneste, tweede schepen Willy De Cuman. 

Raadsleden: Willy Berquin , August Boonefaes, Gilbert Bossuyt (L), Madeleine Decreton, Leon Demailly, Germain D'Havelose, Victor Ghysbrecht em Marcel Vanhalme

Hij is de oprichter van de Dienst voor Toerisme.
Honoré Gevaert overleed in De Panne op 73-jarige leeftijd.

   

   Raphaël Versteele (1926 - 1995)

Werd door de Koning, met ingang van 1 januari 1965, tot zesde Burgemeester van De Panne benoemd.

In 1965 echter viel de lijst van de katholieken uit elkaar en er volgde een afsplitsing met een nieuwe onafhankelijke lijst, waarvan de drie bekendste kandidaten waren : Odiel Vanheste (gewezen schepen), Willy Berquin (vader van Hans) en dokter Moraux Er waren dan 11 raadsleden te verkiezen.
De uitslag van de verkiezingen was als volgt.: 5 zetels voor de katholieken, 4 voor de liberalen en 2 voor de onafhankelijken.
Er werd reeds volop gevierd en iedereen was overtuigd dat wegens de ruzie tussen Versteele en Odiel Vanneste, GIlbert Bossuyt (liberaal) burgemeester zou worden. Dus liberalen + onafhankelijken.
Doch na enkele uren “onderhandelen” in de Catinou was plots Versteele burgemeester, Bossuyt van de Onafhankelijken (L)  eerste schepen en Gust Boonefaes schepen.
Raadsleden: Willy Decuman, Odiel Vanneste, Godfried Houbaert, Germain Dezeure, Madeleine Decreton, Gustaaf Bisschop, Lucien Pelfrėne en Willy Berquin.

Versteele zijn beroep was advocaat. Aan de professionele en politieke carriere van Burgemeester Versteele kwam een voortijdig einde : wegens belangenvermenging en smeergelden tijdens zijn ambtsuitoefening werd hij door het Hof van Beroep van Gent, op 29 september 1982 veroordeeld tot een  zware straf.

Hij overleed in 1995 in De Panne,  op 68-jarige leeftijd . Lees WIKIPEDIA>>>     Lees DE BLIEDEMAKER>>>>

In 1971 wordt Raf Versteele voor een tweede maal burgemeester. Gemeenteraad 9 katholieken en 4 liberalen. (nu 13 gemeenteraadsleden t.o.v. vroeger 11). liberalen in de oppositie waren : Gilbert Bossuyt, Germain Dezeure, Lucien Pelfrène en Luc Houtsaegher

Schepenen: René Berten; Honoré Dehouck en Gust Boonefaes

Gemeenteraadsleden: Gilbert Bossuyt, Willy Berquin, Madeleine Decreton, Willy Decuman/Willy Louis Laplasse, Germain Dezeure, Lucien Pelfrėne, Luc Houtsaeger, Johan Degrieck, Marietje Vanhove

In 1976 wordt Raf Versteele voor de derde maal als burgemeester verkozen als lijsttrekker van VDP (Van Duin tot Polder) met 1.654 stemmen. Vanaf 1976 is de gemeente De Panne gefusioneerd met Adinkerke. Oppositie EDA (Eendracht De panne Adinkerke). 

Schepenen: René Berten (1.057 stemmen); M. Bruynooghe (863), Honoré Dehouck (825)

Gemeenteraadsleden (vanaf nu 21): W. Loncke (663); Johan Degrieck (650); E. Mergaert (639); R. Degroote (636); A. Boonefaes (620); M. Rabaey (498); G. Decroos (493): L. Decuman-Bellinghen (486) Oppositie EDA: Gilbert Bossuyt (1.056); Willy Vanheste (803); Luc Houtsaegher (796); Germain Dezeure (777); Marc Decoussemaeker (669); Marcel Verhaeghe (633); P. Velghe-Colaert (587)/A. Hendryckx; G. Thibaut (577); C. Bonnez (525)

     Gilbert Bossuyt (1910 - 1990)

Van 1975 tot 1981 was hij schepen van toerisme en openbare werken, onder Burgemeester Raphaël Versteele.
In 1982 werd hij de zevende Burgemeester van De Panne (1.347 stemmen). EDA. 

Schepenen: Willy Vanheste (EDA) (1.474 stemmen), Marc Decoussemaeker (1.053), Luc Houtsaeger (1.006) en Bert Hendryckx (567)

Gemeenteraadsleden: Germain Dezeure (1.040); Claude Bonnez (1.014); Roland Florizoone (997); Norbert Cremery (613); Roger Pinson (610); G. Thibaut (600); A. Cottry (593); J. Verdonck (589)/L. Lermyte; E. Velghe. Oppositie VD (Vrije Democraten) en VDP(Van Duin tot Polder): Johan Degrieck (817); Walter Loncke (576); Honoré Dehouck (539); M. Bruynooghe (481); L. Decuman (369)/Chris Cattaert; R. Degroote (357); E. Mergaert (302); Marcel  Verhaeghe (264)


    Johan Degrieck (1944)

Achtste Burgemeester van De Panne, van maart 1989 tot 1995.
Zijn beroep was advocaat.

Schepenen: Honoré Dehouck (894)/H. D'Hoore; Roland Florizoone(L) (669); Germain Dezeure(L) (478)/Roger Pinson; Luc Houtsaeger(L) (466)

Gemeenteraadsleden: PRO (lijst van Johan Degrieck) samen met PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang): H. D'Hoore (1.062); E. Vanhee (1.023); W. Loncke (734); M. Blieck (633); A. Hendryckx (520); Yves Vanthuyne (487); W. Vanbelleghem (434); Gilbert Bossuyt (432)/Norbert Desiere; Roger Pinson. Oppositie VDA(Verenigd De Panne/Adinkerke): Willy Vanheste (1.681); Stefaan Verfaillie (818); Norbert Cremery (783); A. Cottry (770); Robert Butsrean (704); Jean Pierre Casiers (692); Etienne Mergaert (578)


     Willy Vanheste (1938-2007)

Werd, met ingang van 1 januari 1995, door Koning Albert II, op 56-jarige leeftijd, als negende Burgemeester van De Panne benoemd.
(Lijsttrekker VEDA) 

Schepenen: Marc Decoussemaeker (1.374); Stefaan Verfaillie (1.141); Roland Florizoone (534); Serge Vandamme (457).

Gemeenteraadsleden: meerderheid VDA + VLD: Francis Acou (1.024); Robert Butsraen (983)/A. Cottry; Jean Pierre Casiers !966) Norbert Cremery (965); Jacques Debeerst (894); M. Vandenbussche (881); Germain Dezeure (327); Norbert Desiere (277). Oppositie PRO (Partij van Rechtvaardigheid en Openheid): Johan Degrieck (1.274); H. D'Hoore (1.081); Eric Vanhee (877); Honoré Dehouck (715); Norbert Degrijse (633); Simonne Dehouck-Zoete/W. Loncke/M.Rabaey/I. Declercq (579); Frans Duyck (498); Yves Vanthuyne (476)

In 2000 werd Willy Vanheste (2.434) herverkozen als burgemeester. Zijn schepenen waren: Marc Decoussemaeker (1.874); Roland Florizoone (1.426); Serge Vandamme (1.346); Robert Butsraen (1.326).

Gemeenteraadsleden: meerderheid VEDA (Vernieuwde Eenheidslijst De Panne/Adinkerke): Norbert Desiere (1.119) Jacques Debeerst (1.075), Jean Pierre Casiers (1.012); Michèle Vandermeeren (1.009); Norbert Cremery (1.001); M. Spinnewyn-Vandenbussche (919; N. Planckaert-Gerry (815); O. Cuvelier (808). Oppositie VD (Vrije Democraten): Hilde Buyse-D'Hoore (1.413); Johan Degrieck (1.206); Eric Van Hee (864); Bram Degrieck (823); Francis Acou (775); Johan Blieck (751); Frans Duyck (721); Pol George (673)

In de verkizingen van october 2006 werd Willy Vanheste (1.993) voor de derde keer herkozen als burgemeester. Zijn schepenen waren: Marc Decoussemaeker (1.520); Roland Florizoone (1.253); Serge Vandamme (1.150); Robert Butsraen (1.101); Ann Woestijn (900) (extra schepen omdat bevolking > 10.000)

Gemeenteraadsleden: meerderheid VEDA:  Jacques Debeerst (937); Christophe Delrive (891);Michèle Vandermeeren (869); Norbert Desiere (780); Mieke Logiers (759),Martine D'hooge-Linthout (655); Willy Liefhooghe (646). Oppositie VD en Vlaams Belang: Frans Buyse(1.100); Johan Blieck (1.050); Bram Degrieck (940); Eric Vanhee (833) ;Pol George (788);; Frans Duyck (741); Eric Engelbrecht (718);  Reinhilde Van Cleemput (431, VU), 

Helaas heeft Willy Vanheste amper 1 jaar na zijn derde burgemeesterschap (2007) zijn ambt moeten overdragen aan zijn SP.A opvolger Robert Butsraen, wegens darmkanker (W.Vanheste is gestorven op 26 november 2007) Lees WIKIPEDIA>>>


   Robert Butsraen (Adinkerke 18 mei 1943)

Deze 10 de burgemeester startte in 1988 zijn politieke carriere (SP) als gemeenteraadslid voor VDA (Verenigd De Panne Adinkerke) . In 1994 werd hij voorzitter van het OCMW en in 2000 schepen voor VEDA (Vernieuwde Eenheidslijst De Panne-Adinkerke). Sinds januari 2007 was hij vierde schepen en bevoegd voor recreatie, seniorenbeleid, onderwijs, huisvesting, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking.
Robert Butsraen was 37 jaar onderwijzer in het gemeenschapsonderwijs in De Panne (op heden De Tuimelaar) , in 2001 ging hij op pensioen.Zijn voornaamste hobby's zijn fietsen en wandelen.  Lees WIKIPEDIA >>>>


     Ann Vanheste
Zij is 11de burgemeester van De Panne. Tijdens de verkiezingen van 2012 heeft DAS (De Panne Adinkerke Samen) (hoofdzakelijk SP.A) een schitterende overwinning behaald. Vooral Ann Vanheste scoorde zeer hoog. Zij hadden een samenwerkingsakkoord met CD&V-plus zodanig dat de liberalen sinds 4 legislaturen in de oppositie kwamen. Zij zijn samen met NVA naar de kiezers gestapt onder de naam Visie2020&NVA. Hierdoor hebben wellicht  vele Franstalige kiezers niet meer liberaal gestemd. Lees>>>

In 2013 werd Ann Vanheste (1.717) (dochter van wijlen Willy Vanheste) dus burgemeester. Lees WIKIPEDIA>>> ;  Lees haar website>>>;  Biografie>>>

Schepenen:  Ann Woestijn (936); Johan Blieck  (715) ; Christophe Delrive (680) ;Bram Degrieck (649);  Arne Debaeke (586); 

Gemeenteraadsleden: meerderheid DAS+CD&Vplus: Eric Vanhee (551); Willy Liefhooghe (547) ; Manu Rossey (535) ; Pol George (528); StéfanieThybaert (522) ;Nadia Gerry (521) ;Bruno Dequeecker (498) ; Sabine Van der Maelen (452); Laurent Boudolf (447). Oppositie Visie2010&NVA: Serge Vandamme (985) ; Michèle Vandermeeren (610) ; Roland Florizoone (595) ; Marc Bossuyt (595) ; Martine Linthout (459); Anne-Marie Logier (NVA) (532) .  Foto's + meer gegevens LEES>>>

Ann Vanheste was reeds sinds 2005, OCMW-raadslid (was 1 jaar OCMW-voorzitter).
Sinds de verkiezingen van juni 2010 is zij verkozen als federaal volksvertegenwoordiger tot ....

 Bram Degrieck

De zoon van ex-burgemeester Johan Degrieck wordt (op 2/1/2019 voorgedragen als) de 12de burgemeester vanaf 2019 (806). Hij had zijn eigen lijst gevormd het Plan-B als reactie op de kartelvorming Lijst van de Buegemeester (DAS(socialisten+CD&Vplus).

Schepenen: Wim Janssens (818); Michèle Vandermeeren (661); Stéphane Buyens (660); Nicolas Luyssen (408); Cindy Verbrugge (274)

Gemeenteraadsleden: meerderheid ACTIE+Plan-B+N-VA: Serge Van Damme (737); Marc Hauspie (556); Demuysere Pascal (539); Vandevelde Geoffrey (390); Dina Nevens (389). Oppositie: Ann Vanheste (1431); Ann Woestijn (850); Arne Debaeke (726); Frans Buyse (699); Eric Vanhee (642); Johan Blieck (630); Christophe Delrive (501); Bruno Dequeecker(521); Danny Butstrean (478); Pol Georges (465)Gemeenteraadsleden met meer dan 20 jaar dienst:

Ernest d'Arripe (K): 21 jaar burgemeester

Jeroom Ver Eecke (K): 34 jaar  (tot nov. 1945) 28 j schepen + 6 j gemeenteraadslid 

Pieter Goderis (K): 20j gemeenteraadslid

Leon Demailly (L): 22 j waaronder waaronder 4 j schepen onder De Wulf + 6 j burgemeester voor en achter WO II

Honoré-Oscar Gevaert (K): 24 j waaronder 18 jaar burgemeester

Gilbert Bossuyt (L): 36 j waaronder 6 j schepen (eerste maal Versteele) + 6 j burgemeester

Gust Boonefaes: 24 j waaronder 12 j schepen

Germain Dezeure: 30 j waaronder 6 j schepen

Honoré Lehouck: 24 j waaronder 12 jaar schepen onder Versteele

Johan Degrieck (K): 36 j waaronder 6 j burgemeester

Willy Vanheste: (S):  26 j waaronder 14 j burgemeester

Roland Florizoone: (L): 36 j waaronder 24 j schepen

Marc Decoussemaeker: (L): 28 j waaronder 22 j schepenPannetheek>>>

           DE BLIEDEMAKER >>>>

Duinengalm

Eeuwig in eb en vloed

Resultaat laatste verkiezing

Comments