Geschiedenis‎ > ‎

Georges Hobé

Georges Hobé (1854- 1936) en De Panne

is een Brusselse autodidact-architect die voor zich en zijn familie een mooie cottage gebouwd heeft boven op de Kykhill, Villa Kykhill genoemd (nog steeds aanwezig in zijn oorspronkelijke toestand alhoewel gebouwd in 1898). 
Hij was oorspronkelijk aannemer-schrijnwerker zoals vader. Samen met Henry Van de Velde heeft hij 1 zaal in de Kongo tentoonstelling in Tervuren in 1897 ingericht. Veel villa's van hem vinden we in Brussel en Spa. Ook een casino en veel andere gebouwen in het Champeaupark te Namen (nu gedeeltelijk in restauratie). Een overzicht van zijn bekendste realisaties vind u in DE BLIEDEMAKER Lees>>>>
Die aandacht voor de inrichting vindt men in zeer mooie villa's waarvan hij architect was (een 5 tal in de Dumontwijk). Ter gelegenheid van monumentendag in 2005 is er een luxeboek verschenen over het thema 'HOUT". (hiernaast openklikken). Daar is een volledig hoofstuk geweid aan de binneninrichting van de villa Kykhill. 

Georges Hobé werd in bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1901 aangeduid als concessionaris voor  de aanleg, het onderhoud en de uitbating, voor een periode van 50 jaar, van de paardentramlijn tussen het station van Adinkerke en de zee.
Hij was de beheerder van de "Société anonyme du Tramway de La Panne". (dus reeds sprake van De Panne 10 jaar voor zijn onafhankelijkheid). De paarden werden pas tijdens de oorlog 1914-1918 vervangen door tractoren met benzinemotoren door generaal baron Empain. Dit bleef tot 1920 toen 2 stoomlocomotiefjes aangekocht werden. 

In 1918 wordt hij gemeente-architect. Zo heeft de gemeente eindelijk ook iets te zeggen gekregen in die autonome pivéverkaveling, nu DUMONTWIJK genoemd. 

Bij de bouw van "l'Océan" werd Dokter Antoine Depage geholpen door architect Hobé die hem na de oorlog ook hielp (samen met het Rode Kruis) om een groot universitair hospitaal te ontwerpen in Woluwe. Het ganse plateau "Vogelzang" boven het Parc van Woluwe kocht Depage en ontwierp een modelziekenhuis met 600 bedden en alle moderne hulpdiensten. Diezelfde Hobé ontwierp in Veurne de wijk Nieuwstad, vandaar dat er een "Hobélaan" in Veurne is.

Deze Hobé heeft dus veel betekend voor de opkomst van De Panne en meerdere gebouwen zijn van zijn stijl. Spijtig geen straat en ook geen beeld ons aandenken van hem in het straatbeeld

Nog veel meer over architect Georges Hobé en zijn verwezenlijkingen in DE BLIEDEMAKER Lees>>>


Villa Kykhill


Hobé werd na de Eerste Wereldoorlog belast met de stedenbouw voor De Panne. De ontwikkeling in de duinenverkaveling was er geen gemakkelijke opgave. De speculatie maakte zich meester van de principes die enkele decennia voordien waren uitgewerkt en niet zelden waren er ontsporingen. Georges Hobé drukte zijn ongerustheid hierover uit in 1919 in het tijdschrift 'Le Mouvement Communal':

 "Ik verblijf jaarlijks gedurende verschillende maanden aan de kust en dit sedert 1880. Ik heb me rekenschap kunnen geven van de opeenvolgende veranderingen, sedert het ontstaan van onder meer Middelkerke, Westende en De Panne, en die zijn niet altijd gunstig geweest. Oorspronkelijk was de kust omzoomd, vooral haar westelijk gedeelte, door brede duinen die vrijwel onbebouwd waren en die een werkelijk groots uitzicht vertoonden. (...) De grondspeculatie werd trouwens niet tegengehouden door de gemeentebesturen, die in hoofdzaak bestonden uit bewoners van het agrarisch gedeelte. Ze gaven zich onvoldoende rekenschap van de waarde van het landschap en waren zich niet bewust van de rechten en plichten die op hun rustten om de verkaveling van de duinen te voorkomen, om een goed doordacht plan van aanleg op te leggen aan de eigenaars en om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen van hygiënische infrastructuur, wegaanleg en verlichting. Leopold II, hierin bijgestaan door de minister van financiën en openbare werken de Smet de Naeyer, aan wie men grote hulde moet brengen, hebben pogingen ondernomen om de duinen in Lombardsijde, Nieuwpoort en Oostduinkerke te doen aankopen door de Staat. Ze wilden er grote natuurparken van maken, doorkruist door brede lanen, onder meer als verbinding tussen Oostende en Duinkerke. Langs die lanen moesten villa's komen met ruime non edificandi zones, teneinde het schilderachtig karakter van deze unieke duinen te bewaren. De eisen die de grootgrondbezitters stelden hebben die plannen uit 1902 onmogelijk gemaakt...

Georges Hobé"

Uit tijdschrift "Architectuur, Stedenbouw, Design, Beeldende Kunst A+160+. uitgave 5/1999. GEORGES HOBÉ PAG 46- 59


     Houten gebinte van arch Hobé in het museum Midden Afrika


In 2005 was  het thema van de Monumentendag “HOUT”. Ter dien gelegenheid werd een zeer luxueus kijkboek uitgegeven (zie hierboven). Er zijn 10 hoofdstukken waarvan één volledig over de “Villa Kykhill”. Kun je dat voorstellen dat de villa van architect Georges Hobé daar een hoofdstuk inneemt tussen alle groten zoals “De leeszaal van de univ-bibliotheek van Leuven” en de mooie kastelen.


Georges Hobé op latere leeftijd 
FOTO, privé verzameling
Comments