Geschiedenis‎ > ‎

De oprichting van de Lloyd Royal Belge

"..In de eerste jaren van de twintigste eeuw streefde de Belgische overheid er naar om het aandeel van de Belgische vlag in de haventrafiek van het land te verhogen. Tijdens de eerste wereldoorlog kreeg ze de gelegenheid deze ambitie te realiseren.

De kans bood zich aan in het voorjaar 1916 toen de Britse regering besliste dat Britse schepen geen transporten meer mochten uitvoeren tussen havens van neutrale landen.

Deze maatregel bracht de aanvoer van voedselhulp naar België in gevaar. Deze hulp was door de latere president Herbert Hoover van de Verenigde Staten in het kader van de “Commissie voor Hulp aan België” opgezet toen de Belgische bevolking bedreigd werd met hongersnood. Het vervoer van granen tussen het toen neutrale Amerika en de haven van Rotterdam, van waaruit het per lichter verder naar België werd verscheept, werd grotendeels uitgevoerd door Britse vaartuigen.

In het voorjaar van 1916 knoopte de Belgische regering besprekingen aan met diverse partijen. Dat leidde op 26 juni 1916 tot de oprichting van de “Lloyd Royal Belge”.

Deze maatschappij kwam tot stand door de fusie van de Antwerpsche Zeevaart Maatschappij, De Scheepvaart Maatschappij Gylsen en de S.A. de Commerce et de Navigation, allemaal rederijen gecontroleerd door de reders A. Brys en H. Gylsen. Was de maatschappelijke zetel van de rederij formeel in Antwerpen gevestigd, dan bood de Villa Bel Horizon een tijdelijk onderkomen gedurende de oorlogsjaren. 

Op 7 april 1919 nam de scheepvaartonderneming zijn intrek in de kantoren die het in het centrum van Antwerpen had aangekocht.

Lang heeft de maatschappij niet bestaan. Reeds in 1930 werd de maatschappij opgeslorpt door de Compagnie Belge Maritime du Congo. De nieuwe vennootschap werd herdoopt in  Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal), maar werd beter bekend onder het letterwoord CMB..."

 

Bron: Flor Van Otterdijk

Comments