Geschiedenis‎ > ‎

De heemkundige vereniging "Panneboot P1

"...De heemkundige vereniging "Panneboot P1" heeft als doel het in stand houden van de visserssloep "De Pannevisser" die zich momenteel aan de St. Pieterskerk bevindt. Tot onze neven-activiteiten behoren ondemeer het opzoeken van allerhande maritieme en geschiedkundige gegevens over de vroegere visserij te De Panne en aan de Westkust, die dan gepubliceerd worden in een driemaandelijks clubblad. Onze vereniging dankt haar voortbestaan louter en alleen aan het vele werk geleverd door enkele verwoede fanaten, vrijwilligers en de steun en lidgelden van onze leden. Ook gedurende het afgelopen werkjaar 2005 kon "Panneboot P1" op géén enkele toelage rekenen van welke instantie dan ook. Volgens de onlangs verschenen uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het beschermen van varend erfgoed, blijkt dat projecten zoals "panneboot", hiervoor niet in aanmerking komen.Verenigingen zoals "De Scutte", "De Gentse Barge" enz. worden wel door diverse instanties ondersteund. Jammer ! genoeg loopt ook de De Panne niet al te hoog op met haar vissersverleden, men zou zelfs kunnen stellen dat De Panne haar maritiem erfgoed liever dood zwijgt. Ondanks het feit dat wij na Oostende de 2-de grootste vissersgemeenschap vormden voor WO I. Ondanks alles werken wij, met de steun van onze leden en medewerkers, zo goed als het kan gestaag verder. En zo vaart of moeten we zeggen dobbert onze sloep, hopelijk op een kalme zee, rustig verder. Teneinde ons financiële situatie op peil te houden gaven we  een postzegel uit onder eigen beheer. Het item bedoeld als steunuitgave is te koop aan € 2,50. Een prachtige kleurfoto van de "Panneboot" op formaat 30 x 20 cm is eveneens verkrijgbaar aan de billijke prijs van € 5,00. Personen die lid worden van de vereniging krijgen trouwens deze foto als introductiegeschenk. Het lidgeld bedraagt € 25,00/jaar. Zegels en/of foto kunnen verkregen worden op het contactadres bij Velghe Maurice, Kasteelstraat, 47 in De Panne (058/41.1! 5.94), via onderstaand mailadres of op 0475/66.53.82. Personen die ons willen helpen, door het bezorgen van documentatie, gegevens, artikels enz. zijn steeds van harte welkom..."
Geschreven door Leslie Verpoorte

Comments