Cruce

"Crucea", este (in felul meu de a "vedea" lucrurile) cea mai veche definitie a geometricului "punct".

Semnul (insemnul) crucii (o cruce) este folosit adesea deoarece permite marcarea unui punct, sau al unei poziții, mult mai precis decât un punct mare.

Cruce / Cruz Punct / Punto

În geometrie, "punctul" este unul dintre entitățilefundamentale, împreună cu "linia" și cu "planul". Sunt considerate "concepte primare", și nu este posibil a fi descrise decat doar în raport cu alte elemente similare sau asemanatoare. Ele ajung a putea fi descrise doar daca ne "sprijinim" pe principiile caracteristice care

determină relația intre entitățile geometrice de bază.

(En geometría, el punto es uno de los entes fundamentales, junto con la recta y el plano. Son considerados conceptos primarios, es decir, que sólo es posible describirlos en relación con otros elementos similares o parecidos.

Se suelen describir apoyándose en los postulados característicos, que determinan las relaciones entre los entes geométricos fundamentales).

Omul a avut (dintotdeauna) nevoia de "a se situa spatialmente". Este posibil ca semnul cu care facem (pe nisipul plajei, pe un copac, pe un zid) cruce sa fie primul "insemn scris" pe care a fost omul, capabil sa il faca.

Este, in cartea a lui Evgheni Evtushenko, "Dulce tinut al poamelor" un frumos (din punctul de vedere al gustului meu) pasaj care (zic eu) ca poate spune mult mai mult decat vorbele mele: .....