Probabilitats

Monedes

DAUS

(Cangur2010.3eso.23) Es tira un dau tres vegades. Si la tercera vegada surt un nombre igual a la suma dels anteriors, quina és la probabilitat que el 2 hagi sortit almenys una vegada?

(Cangur2020.2btx.9) Tenim dos daus. Cadascun té dues cares vermelles, dues de blaves i dues de grogues. Si tirem els dos daus a l’hora, quina és la probabilitat que surtin dues cares del mateix color? 

Jocs de daus

Cartes

Baralles de cartes

Jocs de cartes

Loteries

Altres experiments aleatoris