Funcions exponencials

Situacions que donen lloc a funcions exponencials:

Interès compost

  • Una entitat bancària ens ofereix un interès compost, anual, del 2% ...

Creixement de poblacions

  • Una població de ... individus, creix a un ritme del ...% anual ...

Desintegració radioactiva

  • Un gram d'estronci-90 es redueix a la meitat en 28 anys ...