Geometria en l'espai

(G61) Vectors de l'espai

(G62) Rectes de l'espai

(G63) Plans de l'espai

(G64) Posicions relatives

(G65) Geometria analítica - miscel·lània

projecció ortogonal

(G66) Paral·lelisme, perpendicularitat i angles

(G67) Distàncies

(G68) Geometria mètrica - miscel·lània