Funcions de proporcionalitat inversa

Un pintor tarda 36 dies en pintar un bloc de pisos. Si els pintors fossin 2 ho podrien fer en ...... dies; si fossin 3, en ...... dies; si fossin 4, en ...... dies; si fossin 5, en poc més de ...... dies; si fossin 6, en ...... dies, ... , 36 pintors ho podrien pintar en 1 sol dia, i més de 36, en menys d'un dia.

Un grup de noies i nois aficionats a la informàtica estan preparant la pàgina web d'una associació. Han calculat que treballant en grups de 3 necessiten 4 hores per enllestir una pàgina, tenint en compte que s'han de fer fotografies, redactar els textos i muntar la pàgina. El temps se'ls tira a sobre però tampoc volen ser una multitud. Per això fan una taula que relacioni el nombre de persones i les hores que els calen per fer una pàgina.

Observen que si augmenta el nombre de persones del grup, ............ el nombre d'hores, i si disminueix el nombre de persones, ............ el nombre d'hores.

Una alumna compra un regal de 72 euros per a una companya de la classe. Quant hauran de pagar els alumnes que hi participen?

En una taula rectangular d'1 m² d'àrea ens preguntem com varia la longitud un costat en funció de la longitud de l'altre. Si un costat mesura x metres i l'altre costat mesura y metres, ...

El proper cap de setmana hem de fer un viatge en cotxe per anar de la ciutat A a la ciutat B, que disten entre si 240 km. Quina és la fórmula de la funció que ens dóna la velocitat mitjana en Km/h en funció del temps en hores?

Si indiquem la velocitat en km/h per y i el temps en hores per x, que la velocitat ve donada en funció del temps per l'expressió ............

Els alumnes de 4t d'ESO han de llogar un autocar per anar de viatge de final de curs. El preu del lloguer de l'autocar és de ...€. Quant haurà de pagar cada alumne?