Funcions definides a trossos

La dosi d'un medicament és de 0,25 g per cada quilogram de pes del pacient; fins a un màxim de 15 g.

Representa la funció “pes del pacient-quantitat de medicament” i troba'n l'expressió analítica.

L’Helena va a visitar la seva amiga Anna i tarda 20 minuts a arribar a casa seva, que es troba a 1 km de distància.

S'hi queda mitja hora i en el camí de tornada empra el mateix temps que en el d'anada.

  • Representa la funció “temps – distància (a casa de l'Helena)”.

  • Busca'n l'expressió analítica.