Geometria elemental

La nova xarxa de bus de Barcelona

Les cases inclinades de Nantes

El camí entre Atown i Cetown passa per Betown. Els dos pals de senyals de la imatge, parcialment trencats, són en aquest camí. Quina és la distància entre Betown i Cetown?