Unix‎ > ‎AIX‎ > ‎

AIX/PS2

The following is based on the work of Péter Naszvadi. Published with permission.
This document is in alpha state.
The original author's comments: 

"A lehető legtöbb jog fenntartva! Semmilyen felelősséggel nem tartozik a dokumentum készítője senkinek! E produktumot Magyarországgal hadban álló ország polgárai nem használhatják, továbbá olyan ország nem Magyar nemzetiségű polgárai sem, ahol a Magyarokat, a Magyarságot érintő bármiféle kollektív bűnösséget vagy hátrányt deklaráló jogszabály, rendelkezés érvényben van (pl. szlovákia) vagy volt, és nem kértek hivatalosan bocsánatot és nem fizettek érte a szerző által elégségesnek ítélt erkölcsi és anyagi jóvátételt minden áldozatnak és leszármazottnak, a leszármazottak nélküli (gy.k. kiirtott) áldozatok helyett pedig a Magyarországnak! "An Enter is assumed after each command.
Install choices are in italics, command lines in code format.

Environment and requirements

Linux host (in this example: Ubuntu 10.04 i386)
Bochs 2.4.5
FreeDOS install floppy image including FDISK, FORMAT, SYS, BOOTMGR
AIX/PS2 1.3 install images (15 disks)
PTF0024 SCSI boot images (2 disks)
PTF0024 install image (1 disk)
PTF0024-U436295 update images (3 disks)
a ~/.bochsrc including:
 • 8MB RAM
 • boot floppy 0xaa55 check turned off


Create Bochs disk image

300MB, for example
$ nohup dd if=/dev/zero of=./944x14x46.chs count=$[944*14*46]

Create filesystem for FreeDOS

Boot from FreeDOS floppy. Choose either option, for example, #1:
1 - Start FreeDOS for 186 based system
At the prompt, start fdisk by typing in the command and hitting Enter.
Choose No to use FAT16:
Do you want to use large disk (FAT32) support (Y/N). [N]?
Create DOS partition...
Create Primary...
Leave some room for the AIX install on the disk:
Do you wish to use the maximum...? [N]
Set 33MB to use with FreeDOS:
Enter partition size... [    33]
After creating the partition, set it active:
Set Active partition
Exit fdisk
Restart Bochs system and format previously created partition

Format new partition with FreeDOS

1 - Start FreeDOS for 186 based system
At the prompt:
format c: /q  /u /s
Answer yes and enter a label.
Copy the floppy's contents to the disk partition
copy a:*.* c:
Don't overwrite KERNEL.SYS and COMMAND.COM (answer no)
Restart Bochs system

Install boot manager

Boot from floppy  
At the prompt:
bootmgr
Change the FreeDOS partition:
Rename partition (?)
Set default (?)
Write MBR - Master Bootstrap Loader to install: [B]OOTMGR - Enter
Quit

Install AIX mini system

Change the floppy to the first AIX install image
NVRAM Configuration - Enter
Select keyboard layout 
Make sure you use a matching layout on the Bochs host
Select monitor type (VGA w/8512 works fine)
Select time zone
Select NLS translation language
Enter machine name (will be visible in the disk label)
Boot from diskette
Load a system from diskette - accept defaults
At "Please insert BOOT diskette number 2:" Change floppy in Bochs

Make sure you click in the following order: 
 • Config
 • Host (terminal) window title
 • After changing floppy and continuing emulation: inside the guest window
At "Insert installation diskette and press ENTER": Change to " Install0024.img"
At "Remove Non-AIX Partitions": Arrow down to Write New Partition Table (F3 may also work), Enter
Confirm (y)
At "System Installation": Select "Install and customize AIX" (default)
Would like to add any other bad sectors: n
Continue
At "Install a new version of AIX"
Install a new AIX system (default)
At "The installation method... Do you wish to proceed?": select Yes
At "Install and customize AIX": Change current choices and install
Change minidisk sizes for each filesystem. 
A possible sizing schema (in blocks):
 • /u 65536
 • /hostname 65536
 • / 73356
 • page 16384
 • dump 16384
 • /hostname/tmp 32768
Install the operating system...
To INSTALL AIX, press Enter.
At "Installation of the mini system is complete": Restart Bochs system

Complete the installation of AIX

Boot from the same AIX install image
At "Load a system from diskette": Run system from hard disk: Yes
Let the system boot
At "Continue installation": Choose "Diskette Drive 0"
Insert each of the 15 install floppy images after each other.
"The new version of AIX was installed successfully."
Console login mode - Normal console login
At "Install program products": Continue Installation
At "Post Installation...": Return to the system installation menu
End Installation

Apply updates

Restart Bochs system
Boot from Diskette
Run system from hard disk: Yes
Insert boot diskette number 2
At "Do you want to enter system maintenance?": Yes
At "Give root password...": Enter (root password has not been set)
You are now at a single user prompt.
# updatep -ac
Answer yes
Insert #1 of the PTF0024-U436295 images
At "ID Update", select to apply all updates (5)
Answer Yes as required, proceeding with the two other floppy images.
After getting back to the prompt, exit with 'exit'
At "Do you want to enter system maintenance?": No
Wait for multi-user and one-time installation procedures to complete, then Enter for a reboot.

Set AIX as the default partition in the boot manager

Restart Bochs system
Boot from hard disk
At the prompt:
bootmgr
Change the AIX partition:
Rename partition, Set default
Write MBR - Master Bootstrap Loader to install: [B]OOTMGR - Enter
Quit
Restart Bochs system
Login as root and have fun
Comments