Percentatges

En una fracció, el numerador i el denominador són positius. Si el numerador d'aquesta fracció s'incrementa en un 40 %, en quin percentatge s'haurà de reduir el denominador perquè la nova fracció sigui el doble de la fracció original?