דף הבית


ד"ר איתמר כוכבי

Dr. Faculty of Law

[רואה חשבון (כלכלן)(C.P.A.)]


משרד עורכי דין ונוטריון


ד"ר איתמר כוכבי עו"ד ונוטריון, (רו"ח) וכלכלן

עו"ד אנה קרימוב - משפטים כלכלה (אוניברסיטת חיפה)


Д-р Итамар Кохави - адвокат (аудитор) и экономист

адвокат Анна Каримова - юридический и экономический факультеты Хайфского университета

===================================

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

ד"ר איתמר כוכבי, מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". 

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – חוג למנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות  וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי

מרצה מצטיין, טכניון – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה - חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנים), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.


  

 Dr. Itamar Cohavi is a lecturer of "advanced managerial accounting" and "cost control" courses at the Faculty of Industrial Engineering and Management at The Technion in Haifa for over 20 years.

In addition, from the academic year 2014/15, he is a lecturer at University of Haifa, Faculty of Management at Department of Business Administration - MBA course "Accounting principles".

He received his PhD from the University of Haifa at the Faculty of Law.

By profession he is CPA-Certified Public Accountant and Economist (about 23 years), and Advocate.

He has a law (CPA) office at Government Campus in Haifa. His expertise: tax law, commercial law and labor law.

Author of "Welfare in a Capitalist World", the book which was published by Globes Journal.

Office Location7 Pal Yam Government Campus, Haifa, Tel: 04-8621350, Fax: 04-8621349, Mobile: 050-5443671

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

Д-р Итамар Кохави, получил степень доктора юридических наук в Хайфском Университете.

Аудитор, юрист, экономист и эксперт в области налогового права.

Технион – факультет промышленной инженерии и менеджмента, преподаватель курсов "Расширенный управленческий учет" и "Контроль затрат".

Хайфский Университет – факультет менеджмента – управление бизнесом, преподаватель курса "Основы бухгалтерского учета" для учащихся на степень МВА.

Хайфский Университет – юридический факультет – преподаватель курса "Основы бухгалтерского учёта и анализ финансового отчёта", на первую степень по юриспруденции LL.M с практикой в коммерческом торговом праве

В 2015 году д-р Кохави был удостоен награды Техниона за выдающееся преподавание в течении зимнего семестра 2015 года.

Так же, имеет награду за преподавание в 2012 учебном году.

Возглавляет собственный офис, который уже на протяжении двух десятилетий специализируется в области корпоративного и налогового права, а также бухгалтерского учета.

Автор книги: "Благосостояние в капиталистическом мире" ("Welfare in a capitalist world", опубликованной журналом Глобс) и учебных пособий для углубленного изучения курсов  "Расширенный управленческий учет" и "Контроль затрат"