Uw bekommernissen

vul in

Brainstorm leefbaarheid Woumen....

Openbare voorzieningen

· Meer parkeerplaatsen voor de school

· Verlichting voor onze kerktoren bij speciale gelegenheiden

· Afgescheiden voetpad / wandelpad van dorp naar Blankaart (in berm naast fietspad?) ook goed voor Blankaartwandelpad.

· Een openbare WC in Woumen (bij gebrek aan cafés)

· Gas-, elektriciteit- en watervoorziening gratis voor woningen die verder gelegen zijn van de openbare weg.

· Uitbreiding aardgasnet naar gehuchten

· toegankelijkheid – quid bestemming Brandveiligheid chiroheem / oude jongensschool

· Overal aansluitmogelijkheid aardgas

Dorpsidentiteit

· Meer café’s in Woumen

· Steun voor onze voetbalploeg

· Mooie kerk meer uitspelen

· Toeristisch onthaalpunten – rustpunten

· Grotere samenwerking verschillende sectoren. Grotere bekendheid Woumen blankaartdorp

· Promotie ruiterpaden, fietspaden en wandelpaden in de Broeken

· Bekendheid ‘Blankaartdorp’

Vrije tijd

· Nieuwe bewoners onthaal

· Nieuwe bewoners onthaal in brochure

· Misschien 1x per jaar een minibusje voor uitstap met vereniging

· Gratis gebruik van de zaal

· Verenigingen: KWB, KVLV, OKRA, muziek Hoger Op, kermiscomité, wandelclub Hoger Op, Blankaartvrienden, WKG, serpenthoekvrienden

Verenigingsleven

· Navragen bij de verenigingen of er problemen zijn die kunnen opgelost worden

· Voldoende verenigingsleven in Woumen

· Subsidie verenigingen evenredigheid in verschillende dorpen. Vereenvoudigde subsidieaanvraag

· Subsidie verenigingen

· Dat de stad meer bekendheid heeft over hoeveel verenigingen er zijn: misschien in info Diksmuide boekje over Woumen

· Meer werkingsmiddelen voor verenigingen

· Zou de stad geen fluo jasjes kunnen laten maken en geven om bij de vrije tijd (wandelen, fietsen) te kunnen dragen

Woonsituatie & woonwensen

· Meer vuilnisbakken op bepaalde plaatsen

· Verfraaiing

o Boompjes

o Meer bomen evt wachtbekken

o Inkom Woumen verfraaien, evt. lindebomen

o Ingang Iepersteenweg

o Verfraaiing eiland Mau Makelberg Kasteelhoek

o Bloemenweide

o Pijnpunt: toegangsweg chiroheem - muzieklokaal

o aanleggen, picknicktafel,… thv Iepersteenweg 36 de groene zone benutten

o Zitbanken bij binnenkomen van Woumen

o Te weinig zitbanken

o zitbank/bord/speeltoestellen bij Manu Makelbergh

o Aanpassen kerkplein zeker in samenspraak met kermiscomité

· wonen

o Verkavelingen niet alleen sociale woningen

o Woonbeleid in Woumen: allemaal sociale woningen? Ruimte voor gewone bouwmogelijkheden

o Nood aan bouwgrond

o Nieuwe verkavelingen uitsluitend voor private woningbouw

o Dringend verkavelen

o Nood aan bouwgrond, niet sociale woningen, vrije bouw zonder bouwmaatschappij

o Dorpsuitzicht blijven behouden

Info & communicatie

o Blankaartklok zou moeten behouden blijven

o Infobord met namen van verkooppunten in Woumen

o Activiteitenkalender, eventueel ook digitaal

o Link met de site van Diksmuide

o Aankondigingsbord voor OC valt op

o links naar school, verenigingen, parochie,… digitale versie

o Plaats om infofolders beschikbaar te stellen

Verkeer & mobiliteit

· Boordstenen verlagen aan oversteekplaatsen voor buggy’s en rolwagens

· Meer controles over te hoge snelheid in Kerkhofstraat

· Géén verkeersdrempels en slaloms in de baan, maar snelheidsbeperking afdwingen

· Zebrapad aan apotheek

· Veilige fietsverbinding

o Woumen – Diksmuide; Diksmuide – Woumen

o ring Diksmuide

o Eikhofstraat

o Paterskerk

o fietspad Jonkerhovestraat

· wegversmalling Sint-Pietersstraat : Verlichting te beperkt + versmalling weinig efficiënt

· zwaar vervoer door Steenstraat. Politiecontroles ?

Verkeersinfrastructuur

· planningàlaatste fase Iepersteenweg heraanleg

· Voetpaden in omgeving school (zeker richting Ieper)

· Voetpad Iepersteenweg 39

· KlerkenàSlechte staat wegdek Sint-Pieterstraat

· wegen

o Steenstraat

o sint-pieterstraat

o Jonkershovestraat - fietspaden

· Voetpad thv wijk ‘Gouden appel’

Veiligheid

· Meer controle door politie ivm inbraken van voorbije periode

. Aandacht geven aan de door bewoners gegeven tips!

. Mensen aanspreken die illegale vuurtjes stoken

Heb je bekommernissen, vragen of voorstellen in verband met het reilen en zeilen van het dorp, of wil je gewoon weten wat er zoal leeft in "ons" Blankaartdorp "Woumen", twijfel dan niet en e-mail ons... bertrand.vandeginste@diksmuide.be