Blankaartbekken krijgt winterdijk van 6 kilometer

Post date: Aug 23, 2014 1:53:06 PM

Project heeft prijskaartje van 3,5 miljoen euro

De Vlaamse overheid dient een bouwaanvraag in voor de aanleg van een winterdijk in het Blankaartbekken te Woume-Merkem om woningen en landbouwgebied te beschermen tegen overstromingen. De aannemer heeft tussen de 40.000 en de 70.000 kubieke meter aarde nodig voor dit project van 3,5 miljoen euro.Waterwegen en Zeekanaal nv zal in opdracht van de Vlaamse overheid een winterdijk aanleggen om de woningen en de landbouwgebieden zo goed mogelijk tegen overstromingen te beschermen. Tegelijk worden belangrijke natuurwaarden van de omliggende gebieden verbeterd. Dit project past binnen het Raamakkoord.

‘Deze dijk loopt via de Westbroekstraat en de Oostbroekstraat richting spaarbekken, via de Houtmijndreef, langs de Kleibeek, tot aan de Beversluisstraat. De dijk is zes kilometer lang en krijgt de vorm van een hoefijzer. De gigantische voorraad aan aarde om deze dijk aan te leggen, komt van het slibstort aan de Iepersesteenweg en van enkele natuurinrichtingsprojecten in het Blankaartbekken. In totaal gaat het om 40.000 à 70.000 kubieke meter aarde. Deze dijk heeft een breedte van 12 tot 18 meter en een maximale hoogte van 1,75 meter. Naast deze dijk komt er een ontwateringsgracht en op vijf locaties is er de installatie van pompen voorzien’, zegt Guido Vandenbroucke, conservator van het natuurreservaat De Blankaart.

Na de voltooiing van de winterdijk en de bouw van een bijkomende pomp op de Engelendelft wordt in het volledige Blankaartbekken het waterpeil verhoogd. ‘Dat is nu nog maar ten dele gebeurd. Er komt een algemeen zomerpeil van 2,70 m en een winterpeil van 2,90 m. Het doel is om bijna duizend hectaren aan te kopen voor natuurontwikkeling. Daarvan zijn er al 875 hectare in het bezit van de overheid. Ondertussen zijn al vele hectaren landbouwgebied ingekleurd als natuurgebied in functie van de ontwikkeling van deze zone ten voordele van de water- en moerasvogels. Hierdoor voert Vlaanderen de Europese richtlijnen uit’, vertelt conservator Vandenbroucke.

Resultaten al zichtbaar

‘De eerste resultaten zijn al op het terrein zichtbaar. Er is een toename van het aantal soorten watervogels. De lepelaar en de kleine zilverreiger broeden al in de Blankaart. Maar ook het aantal wandelaars, vogelaars en natuurfotografen die dit gebied bezoeken, is spectaculair gestegen’, besluit Guido Vandenbroucke.

Bron: Het Nieuwsblad - Auteur: Ronny Vanhooren - persartikel (klik hier)