Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ wint 'Goe Bezig prijs 2015'

Post date: Dec 28, 2015 10:01:51 AM

Als eerste en enige West-Vlaamse bewonersgroep heeft het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ van Woumen de 'Goe Bezig prijs' van de Vlaamse vereniging Dorpsbelangen gewonnen. Het bestuur mocht de ‘Goe Bezig-prijs uit handen van minister Joke Schauvlieghe ontvangen.

Medewerkers Bewonersplatform 'De Blankaartklok' in alfabetische volgorde:

Geert Averbeke

Filip Boen

Wim Coussement

Karel Famaey

Manu Mackelberg

Danny Van Acker

Bertrand Vande Ginste

Daarom werd het bestuur van het bewonersplatform ontvangen door het Diksmuids stadsbestuur. En tekenend voor de Woumenaars, ze wilden geen bloemen of geschenken krijgen, wel zal Diksmuide als erkenning voor deze inzet de Woumenaars trakteren met de komst van een animatiegroep.

De Vlaamse vereniging voor dorpsbelangen gaf de Goe Bezig-prijs aan de Blankaartklok omdat dit bewonersplatform allereerst een brug wil zijn tussen de dorpsbewoners en diverse overheden. Daarom communiceert men met een eigen dorpskrant ‘De Blankaartklok’ een website www.woumen.eu en een facebookpagina naar alle inwoners van het dorp en houdt het een jaarlijkse dorpsvergadering waarop feedback wordt gegeven van wat is gedaan, worden 2 dorpsthema’s voorgesteld en is er een dialoog met het schepencollege. Voor het stadsbestuur is het bewonersplatform ook het eerste aanspreekpunt van het dorp en daarom organiseert het platform ook informatie- en adviesvergaderingen over diverse onderwerpen. Ze gaan voor het opzetten van leefbaarheidsinitiatieven op zoek naar extra financiële middelen en in de initiatieven die ze nemen, zowel naar ingrepen op het openbaar domein als naar sociale cohesie en identiteit van het dorp, tonen de leden van het bewonersplatform creativiteit en engagement.

Film Toespraak - Burgemeester van Diksmuide & Provincieraadslid

Toespraak - 1ste schepen van Diksmuide Kurt Vanlerberghe

Toespraak - Coördinator Manu Mackelberg

Toespraak - Agnes Voet - Vereniging Dorpsbelangen

Prijsuitreiking - Bewonersplatform "DE BLANKAARTKLOK" Woumen

Fotoalbum

Voor burgemeester Lies Laridon was bij deze toekenning niet alleen een proficiat passend maar ook een dankjewel voor de inzet. Schepen Kurt Vanlerberghe, die zowat de verbindingsschepen is met de diverse bewonersplatforms (BP’s) van Diksmuide, moet vaststellen dat in de ene gemeente het BP-concept aanslaat, in de andere niet. Maar in Woumen lukt dit dus wel en voor hem heeft dat verschillende oorzaken. Belangrijk is voor hem dat het BP gevormd wordt door een mix van denkers en doeners. En de werking wordt ook gedragen door het dorp. Bewijze daarvan de nieuwjaarsreceptie waarvoor begin 2015 niet minder dan 220 van de zowat 1.300 Woumenaars present gaven. Daar zal voor schepen Vanlerberghe de goed uitgewerkte communicatie met het dorp ook niet vreemd aan zijn. Overigens is er ook constructief overleg met het stadsbestuur..

Agnes Voet educatief medewerker - Vereniging Dorpsbelangen vzw, loofde in haar toespraak vooral de inzet en gedrevenheid van het bewonersplatformbestuur. “Door hun intensievere samenwerking met de lokale bewoners en het stadsbestuur is dit een ideaal concept om samen aan een duurzame leef- en woonomgeving te werken. Het bewonersplatform kaart niet alleen de zorgen van de inwoners aan bij het beleid maar pakt zelf initiatief met tal van projecten”, aldus Agnes Voet.

Voor coördinator Manu Mackelberg heeft deze Goe-Bezig-prijs een grote symbolische waarde. Toen hij in 2011 de fakkel overnam van zijn voorganger en inspiratiebron wijlen Stefaan D’hondt en met de huidige groep de omvorming maakte van dorpsraad naar een Bewonersplatform, had hij nooit durven dromen dat men in 2015 al zoveel zou hebben gerealiseerd. Maar dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder de dagelijkse inzet van de BP-medewerkers. Deze deelname aan de Goe Bezig-prijs was voor de voorzitter op zich al een hommage aan medewerkers en bij uitbreiding aan alle Woumenaars. Want men kan nog zoveel proberen te doen, als de medebewoners niet volgen, dan bereikt men niets. Voor voorzitter Mackelberg is Woumen een heel hecht dorp en door de inzet van het bewonersplatform misschien nog iets hechter geworden. Woumen is meer dan een verzameling gebouwen, het is een leefgemeenschap. Het succes van de, soms kleine, projectjes als de vredesboom, het speelplein, de pop-art-expo om er maar een paar te noemen, geeft alvast de kracht om door te gaan. En plannen heeft men nog bij de Blankaartklok want nu willen ze ook de reus Gauthier van Woumen renoveren. Dat moet kunnen lukken tegen de volgende Blankaartstoet waarop ze dan meteen ook nog enkele Gauthier-nazaten hopen te mogen verwelkomen. En tenslotte hoopt coördinator Mackelbergh nog dat het plakket dat hij kreeg bij deze Goe Bezig-prijs straks een plaatsje mag krijgen aan de voorgevel van het nieuw ontmoetingscentrum dat men voorziet voor Woumen.

Redactie, foto’s, films: Bertrand Vande Ginste - www.woumen.eu